ˆ

Wybory Miejskiej Rady Seniorów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory Miejskiej Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-19 14:17:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia nr 849/2017
                                                                        Burmistrza Nidzicy
                                                                             z dnia 19 maja 2017 r.
 
 
Ogłoszenie Burmistrza Nidzicy
o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy
 
Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXVII/518/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy oraz nadania jej statutu
 
Burmistrz Nidzicy
ogłasza
nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów
 
1. Niniejszym informuję:
 
1) Rada Seniorów liczy 15 członków,
2) kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa do końca VII kadencji Rady Miejskiej w Nidzicy,
3) w skład Rady Seniorów mogą być powołani:
  1. przedstawiciele osób, które ukończyły 55 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Nidzica - w ilości 5 osób;
  2. przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych – w ilości 7 osób;
  3. przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w ilości 3 osoby,
4) każda organizacja pozarządowa i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić jednego kandydata,
5) członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie; za udział w pracach nie otrzymują wynagrodzenia, zwrotu kosztów przejazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki,
6) kandydat na członka Miejskiej Rady Seniorów musi spełniać następujące warunki:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Nidzica,
  3. wyrazić zgodę na kandydowanie,
  4. uzyskać poparcie 10 mieszkańców Gminy Nidzica, posiadających czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 55 rok życia – dotyczy zgłoszeń składanych indywidualnie przez  kandydatów.
 
2. Publiczny nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia  19 maja 2017r. do dnia 23 czerwca 2017r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Nidzicy). Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 
3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów mogą dokonać:
 
1) indywidualnie kandydaci -  pod warunkiem zebrania przez kandydata dziesięciu podpisów poparcia udzielonych mu na liście poparcia przez mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 55 rok życia na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu,
 
2) uprawnione organy statutowe podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu (każda organizacja pozarządowa i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić jednego kandydata),
 
3) uprawnione organy statutowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku - na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu.
 
4. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica  lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem„ Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy” do Biura Obsługi Klienta – budynek Urzędu  Miejskiego, ul. Plac Wolności 1, parter- pokój nr 1
 
5. Zgłoszenia pod względem formalnym oceniać będzie doraźna komisja powołana przez Burmistrza
 
6. W przypadku wskazania niewystarczającej liczby kandydatów Burmistrz może uzupełnić skład Rady Seniorów spośród mieszkańców gminy, natomiast w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów przez podmioty wymienione w pkt 1 ppkt 3 Burmistrz zarządza przeprowadzenie przez doraźną komisję publicznego losowania.
 
7. Miejską Radę Seniorów w Nidzicy powołuje zarządzeniem Burmistrz.
 
8. Formularze zgłoszeniowe można pobrać:
 
a) w Biurze Obsługi Klienta – budynek Urzędu  Miejskiego, ul. Plac Wolności 1, parte r- pokój nr 1,
b) ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w  Nidzicy – zakładka    „Wybory Miejskiej Rady Seniorów''.
 
 
 
Pobierz:
 
1. Zarządzenie nr 849/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 maja 2017 r. w srawie wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy pobierz
2. Uchwała Nr XXXVII/518/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy oraz nadania jej statutu pobierz
3. Formularz zgłoszenia - załącznik nr 1 do Statutu (indywidualne zgłoszenia) pobierz
4. Formularz zgłoszenia - załącznik nr 2 do Statutu (zgłoszenia przez uprawnione organy statutowe) pobierz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 14:17:40
Wprowadził informację do BIP: Adrian Chabowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 14:17:52
Osoba, która zmieniła informację: Patrycja Lipner Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 13:38:30
Artykuł był wyświetlony: 571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu