ˆ

Najbliższa sesja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sesji LII w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 11:58:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na LII sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, która odbędzie się 26 kwietnia  2018 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej nidzickiego ratusza, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
 
Porządek Obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z L (nadzwyczajnej) i LI sesji Rady Miejskiej.
3.    Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.
4.    Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i sołtysów.
5.    Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
6.    Sprawozdanie z działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury za 2017 r.
7.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r.
8.    Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037;
3)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nidzica;
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w obrębie Waszulki;
5)    ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Krzemowej w Nidzicy;
6)    regulaminu korzystania z kąpielisk strzeżonych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nidzica;
7)    określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nidzica w 2018 r.;
8)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców;
9)    nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nidzica;
10)    uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
12)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
10.    Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
11.    Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 
                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                /-/ Paweł Przybyłek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Przybyłek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 11:58:09
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 11:58:16
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 11:58:37
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu