ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sesji w dniu 25 stycznia 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-17 14:15:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, która odbędzie się 25 stycznia  2017 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
Porządek Obrad:
 
 1. Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji rady za 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu;
 2. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nidzica na lata 2018-2022;
 3. zmiany uchwały w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie Gminy Nidzica;
 4. ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców (projekt uchwały przedłożony na wniosek Komisji);
 5. ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców (projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Nidzicy);
 6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Kościuszki);
 7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (obręb Jabłonka);
 8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (obręb 6 m. Nidzica);
 9. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu;
 10. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu;
 11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
 12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
 13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (obręb 3 m. Nidzica);
 14. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (obręb 2 m. Nidzica);
 15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
 16. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości;
 18. uchwalenia Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na rok 2018;
 19. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej;
 20. rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Miejską Radę Seniorów w Nidzicy;
 21. rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez organizacje pozarządowe;
 22. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 23. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nidzica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 24. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica;
 25. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica;
 26. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej;
 27. ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
 28. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica;
 29. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;
 30. zmiany Uchwały Nr XLIII/598/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r.
 31. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
  8.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                    /-/ Paweł Przybyłek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Miejska w Nidzicy Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Nidzicy Data wprowadzenia do BIP 2018-01-17 14:15:26
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Lisiecka Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 14:15:41
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Lisiecka Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 14:15:41
Artykuł był wyświetlony: 14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu