ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/649/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy i nadania jej statutu XLVI/649/2017 Obowiązujący
32 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/648/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nidzicy na 2018 r. XLVI/648/2017 Obowiązujący
33 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/647/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu Rady Miejskiej w Nidzicy na 2018 rok XLVI/647/2017 Obowiązujący
34 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/646/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLVI/646/2017 Obowiązujący
35 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/645/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie gminy Nidzica XLVI/645/2017 Obowiązujący
36 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/644/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XLVI/644/2017 Obowiązujący
37 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/643/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, których nie zre4alizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 XLVI/643/2017 Obowiązujący
38 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/642/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017- 2036 XLVI/642/2017 Obowiązujący
39 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVI/641/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLVI/641/2017 Obowiązujący
40 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1046/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Nidzicy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 1046/2018 Obowiązujący
41 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1045/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia w 2018 roku dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1045/2018 Obowiązujący
42 2018-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1044/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 1044/2018 Obowiązujący
43 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1043/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 1043/2017 Obowiązujący
44 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1042/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nidzicy na stanowiska pracy 1042/2017 Obowiązujący
45 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1041/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1041/2017 Obowiązujący
46 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1040/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1040/2017 Obowiązujący
47 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1039/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy za rok 2017 1039/2017 Obowiązujący
48 2017-12-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1038/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1038/2017 Obowiązujący
49 2017-12-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1037/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej 1037/2017 Obowiązujący
50 2017-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1036/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 1036/2017 Obowiązujący
51 2017-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1035/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej projektu pn. "Przyjazdy Cyfrowy Urząd w Nidzicy" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1035/2017 Obowiązujący
52 2017-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1034/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1034/2017 Obowiązujący
53 2017-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1033/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 1033/2017 Obowiązujący
54 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1032/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1032/2017 Obowiązujący
55 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1031/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1031/2017 Obowiązujący
56 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1030/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 1030/2017 Obowiązujący
57 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1029/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1029/2017 Obowiązujący
58 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1028/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1028/2017 Obowiązujący
59 2017-12-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie 1027/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1027/2017 Obowiązujący
60 2017-12-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLV/640/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017- 2036 XLV/640/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu