ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6271 2008-06-23 Zarządzenia Burmistrza 438/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji 438/2008 Obowiązujący
6272 2008-06-23 Zarządzenia Burmistrza 439/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 439/2008 Obowiązujący
6273 2008-06-27 Zarządzenia Burmistrza 441/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 441/2008 Obowiązujący
6274 2008-06-27 Zarządzenia Burmistrza 442/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 442/2008 Obowiązujący
6275 2008-06-30 Zarządzenia Burmistrza 443/2008 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok 443/2008 Obowiązujący
6276 2008-06-30 Zarządzenia Burmistrza 444/08 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 444/2008 Obowiązujący
6277 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 445/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zasad i typu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 445/2008 Nieobowiązujący
6278 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 446/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia 294/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych 446/2008 Nieobowiązujący
6279 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 447/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 447/2008 Obowiązujący
6280 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 448/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nidzicy 448/2008 Obowiązujący
6281 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 449/2008 z dnia 02.07.2008<br> W sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oględzin z zakresu podatków lokalnych na terenie Gminy Nidzica 449/2008 Nieobowiązujący
6282 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 450/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnych 450/2008 Obowiązujący
6283 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 451/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 451/2008 Obowiązujący
6284 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 452/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 452/2008 Obowiązujący
6285 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 453/2008 z dnia 03.07. 2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż 453/2008 Obowiązujący
6286 2008-07-04 Zarządzenia Burmistrza 454/2008 z dnia 04.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 454/2008 Obowiązujący
6287 2008-03-31 Zarządzenia Burmistrza 377/2008 z dnia 31.03.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok 377/2008 Obowiązujący
6288 2008-05-21 Zarządzenia Burmistrza 413/2008 z dnia 21.05.2008 <br> W sprawie zmiany regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 413/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu