ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6271 2008-07-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/223/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń oświetlenia drogowego XXII/223/2008 Obowiązujący
6272 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/224/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej" XXII/224/2008 Obowiązujący
6273 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/225/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej" XXII/225/2008 Obowiązujący
6274 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/226/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIII/226/2008 Obowiązujący
6275 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/227/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nidzicy XXIII/227/2008 Obowiązujący
6276 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok XXIII/228/2008 Obowiązujący
6277 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/229/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy XXIII/229/2008 Zmieniony
6278 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/230/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego XXIII/230/2008 Obowiązujący
6279 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/231/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2007 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza XXIII/231/2008 Obowiązujący
6280 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/232/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Nidzicy XXIII/232/2008 Obowiązujący
6281 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/233/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nidzica - UCHYLONA XXIII/233/2008 Uchylony
6282 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/234/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Nidzica XXIII/234/2008 Obowiązujący
6283 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/235/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych XXIII/235/2008 Obowiązujący
6284 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/236/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/236/2008 Obowiązujący
6285 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/237/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/237/2008 Obowiązujący
6286 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/238/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/238/2008 Obowiązujący
6287 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/239/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica oddanej w użytkowanie wieczyste XXIII/239/2008 Obowiązujący
6288 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/240/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica XXIII/240/2008 Obowiązujący
6289 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/241/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Nidzica na okres 3 lat XXIII/241/2008 Nieobowiązujący
6290 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/242/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznyc XXIII/242/2008 Obowiązujący
6291 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/243/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXIII/243/2008 Obowiązujący
6292 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/244/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie odwołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/244/2008 Obowiązujący
6293 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/245/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie powołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/245/2008 Obowiązujący
6294 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/246/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica XXIII/246/2008 Nieobowiązujący
6295 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/247/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi XXIII/247/2008 Obowiązujący
6296 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/248/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji XXIII/248/2008 Zmieniony
6297 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/249/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIV/249/2008 Obowiązujący
6298 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/250/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy XXIV/250/2008 Obowiązujący
6299 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/251/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/251/2008 Obowiązujący
6300 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/252/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/252/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu