ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6271 2007-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 220/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 września 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm. ) na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Remont budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie” Zarządzenie Nr 220/2007 Obowiązujący
6272 2007-08-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 221/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 221/2007 Obowiązujący
6273 2007-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 222/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 września 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm. ) na zadanie: „Utwardzenie terenu przy ul. Krzywej w Nidzicy” Zarządzenie Nr 222/2007 Obowiązujący
6274 2007-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 223/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm. ) na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Młynarskiej w Nidzicy” Zarządzenie Nr 223/2007 Obowiązujący
6275 2007-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 224/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia20 września 2007 roku w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Zarządzenie Nr 224/2007 Obowiązujący
6276 2007-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 225/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko Kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w Zarządzenie Nr 225/2007 Obowiązujący
6277 2007-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 226/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: odbioru wykonania odwiertu studziennego nr 2 dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Bolejny i Żelazno Zarządzenie nr 226/2007 Obowiązujący
6278 2007-09-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 227/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 września 2007 r. sprawie: przyjęcia parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok oraz opracowania materiałów planistycznych. Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik Nr 9, Załącznik Nr 10 Zarządzenie Nr 227/2007 Obowiązujący
6279 2007-09-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 228/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „ Wykonanie odwiertu Zarządzenie Nr 228/2007 Obowiązujący
6280 2007-09-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 229/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 229/2007 Zmieniony
6281 2007-09-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 229A/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 24 września 2007 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej. Zarządzenie Nr 229A/2007 Obowiązujący
6282 2007-09-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 230/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 września 2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5 Zarządzenie Nr 230/2007 Obowiązujący
6283 2007-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 231/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 września 2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Złącznik Nr 4, Załącznik Nr 5 Zarządzenie Nr 231/2007 Obowiązujący
6284 2007-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 232/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 232/2007 Obowiązujący
6285 2007-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 233/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 września 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) na zadanie: „Utwardzenie terenu przy ul. Młynarskiej w Nidzicy” Zarządzenie Nr 233/2007 Obowiązujący
6286 2007-10-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 234/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 02 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Zarządzenie Nr 234/2007 Obowiązujący
6287 2007-10-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 235/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 02 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Zarządzenie Nr 235/2007 Obowiązujący
6288 2007-10-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 236/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 2 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont alejek w Parku Miejskim im. Gregoroviusa w Nidzicy” Zarządzenie Nr 236/2007 Obowiązujący
6289 2007-10-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 237/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od miejscowości Waszulki w gminie Nidzica Zarządzenie Nr 237/2007 Obowiązujący
6290 2007-10-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 238/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm. ) na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Frąknowo w gminie Nidzica. Zarządzenie Nr 238/2007 Obowiązujący
6291 2007-10-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 239/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 70/4 obręb Nibork Drugi gmina Nidzica. Zarządzenie Nr 239/2007 Obowiązujący
6292 2007-10-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 240/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm. ) na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północ od miejscowości Załuski w gminie Nidzica” Zarządzenie Nr 240/2007 Obowiązujący
6293 2007-10-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 241/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 października 2007r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko Podinspektora do spraw inwestycji w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Zarządzenie Nr 241/2007 Obowiązujący
6294 2007-09-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 242/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 242/2007 Obowiązujący
6295 2007-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 243/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 października 2007r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Zarządzenie Nr 243/2007 Obowiązujący
6296 2007-10-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 245/2007 Burmistrza Nidzicy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nidzica z dnia 05 października 2007 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obrony cywilnej w Nidzicy Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 245/2007 Obowiązujący
6297 2007-10-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 246/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6 Zarządzenie Nr 246/2007 Obowiązujący
6298 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 247/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: Końcowego przeglądu gwarancyjnego i przejęcia ostatecznego inwestycji pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do wsi Rozdroże w Gminie Nidzica”. Projekt Nr PL0008.01.06.0057. Zarządzenie Nr 247/2007 Obowiązujący
6299 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 248/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) na zadanie: „Wygrodzenie barierkami szczeblinkowymi ciągu pieszego przy ul. 3 Maja w Nidzicy” Zarządzenie Nr 248/2007 Obowiązujący
6300 2007-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 249/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 229/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 249/2007 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu