ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6421 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 317/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmian do Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 15/2006 z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego na obszarze kraju 317/2008 Obowiązujący
6422 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 318/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 280/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania 318/2008 Obowiązujący
6423 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 319/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Nidzica 319/2008 Obowiązujący
6424 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 320/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 320/2008 Obowiązujący
6425 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 321/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu Gminy Nidzica w 2008 roku 321/2008 Obowiązujący
6426 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 322/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 322/2008 Obowiązujący
6427 2008-01-08 Zarządzenia Burmistrza 323/2008 z dnia 08.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie: "Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Nidzicy" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy 323/2008 Nieobowiązujący
6428 2008-01-10 Zarządzenia Burmistrza 324/2008 z dnia 10.01.2008 <br> Zmieniające Zarządzenia Burmistrza Nidzicy: Nr 279/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, Nr 304/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku i Nr 315/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 324/2008 Obowiązujący
6429 2008-01-11 Zarządzenia Burmistrza 325/2008 z dnia 11.01.2008 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej" 325/2008 Obowiązujący
6430 2008-01-14 Zarządzenia Burmistrza 326/2008 z dnia 14.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych powoływanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 326/2008 Nieobowiązujący
6431 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 327/2008 z dnia 15.01.2008 W sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 327/2008 Zmieniony
6432 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 328/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 328/2008 Obowiązujący
6433 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 329/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji zadań obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Nidzica w 2008 roku 329/2008 Obowiązujący
6434 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 330/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nidzica w 2008 roku 330/2008 Obowiązujący
6435 2008-01-16 Zarządzenia Burmistrza 331/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej 331/2008 Obowiązujący
6436 2008-01-16 Zarządzenia Burmistrza 332/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 332/2008 Obowiązujący
6437 2008-01-17 Zarządzenia Burmistrza 333/2008 z dnia 17.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 333/2008 Obowiązujący
6438 2008-01-18 Zarządzenia Burmistrza 334/2008 z dnia 18.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko audytora wewnętrznego, inspektora ds. kontroli finansowej, inspektora ds. obsługi informatycznej, aplikanta - strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 334/2008 Obowiązujący
6439 2008-01-18 Zarządzenia Burmistrza 335/2008 z dnia 18.01.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok 335/2008 Obowiązujący
6440 2008-01-23 Zarządzenia Burmistrza 336/2008 z dnia 23.01.2008 roku W sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt 336/2008 Obowiązujący
6441 2008-02-28 Zarządzenia Burmistrza 337/2008 z dnia 28.01.2008 <br> W sprawie procedur postępowania przy udzieleniu ulg podatkowych 337/2008 Obowiązujący
6442 2008-01-29 Zarządzenia Burmistrza 338/2008 z dnia 29.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 338/2008 Obowiązujący
6443 2008-01-31 Zarządzenia Burmistrza 339/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 339/2008 Obowiązujący
6444 2008-01-31 Zarządzenia Burmistrza 340/2008 z dnia 31.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli finansowej, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, ewidencji i poboru podatków i opłat 340/2008 Nieobowiązujący
6445 2008-02-01 Zarządzenia Burmistrza 341/2008 z dnia 01.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 341/2008 Obowiązujący
6446 2008-02-04 Zarządzenia Burmistrza 342/2008 z dnia 04.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji przetargowej do do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 342/2008 Obowiązujący
6447 2008-02-04 Zarządzenia Burmistrza 343/2008 z dnia 4.02.2008 <br> W sprawie planu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy 343/2008 Obowiązujący
6448 2008-02-06 Zarządzenia Burmistrza 344/2008 z dnia 6.02.2008 <br> W sprawie powołania komisji konkursowej 344/2008 Obowiązujący
6449 2008-02-06 Zarządzenia Burmistrza 345/2008 z dnia 06.02.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 8/2004 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych, olejów smarowych i smarów poprzez pojazdy i sprzęt silnikowy użytkowany w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 345/2008 Obowiązujący
6450 2008-02-07 Zarządzenia Burmistrza 346/2008 z dnia 7.02.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 346/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu