ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6481 2008-06-05 Zarządzenia Burmistrza 424/2008 z dnia 5.06.2008 <br> W sprawie Regulaminu przyznawania tytułów Prymusa i Talentu Rok 424/2008 Obowiązujący
6482 2008-06-06 Zarządzenia Burmistrza 425/2008 z dnia 06.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 425/2008 Obowiązujący
6483 2008-06-10 Zarządzenia Burmistrza 426/2008 z dnia 10.06.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 426/2008 Obowiązujący
6484 2008-06-10 Zarządzenia Burmistrza 427/2008 z dnia 10.06.2008 <br> W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy na czas wojny 427/2008 Obowiązujący
6485 2008-06-11 Zarządzenia Burmistrza 428/2008 z dnia 11.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 428/2008 Obowiązujący
6486 2008-06-12 Zarządzenia Burmistrza 429/2008 z dnia 12.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 429/2008 Obowiązujący
6487 2008-06-12 Zarządzenia Burmistrza 430/2008 z dnia 12.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 430/2008 Obowiązujący
6488 2008-06-12 Zarządzenia Burmistrza 431/2008 z dnia 12.06.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 431/2008 Obowiązujący
6489 2008-06-17 Zarządzenia Burmistrza 432/2008 z dnia 17.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 432/2008 Obowiązujący
6490 2008-06-18 Zarządzenia Burmistrza 433/2008 z dnia 18.06.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Odwoławczej do spraw przyjęć dzieci do przedszkoli miejskich w Nidzicy 433/2008 Obowiązujący
6491 2008-05-26 Zarządzenia Burmistrza 434/2008 z dnia 18.06.2008 <br> W sprawie odwołania członka komisji przetargowej oraz uzupełnienia jej składu w celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udziale zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 434/2008 Obowiązujący
6492 2008-06-20 Zarządzenia Burmistrza 435/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 435/2008 Obowiązujący
6493 2008-06-20 Zarządzenia Burmistrza 436/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko aplikanta - strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 436/2008 Obowiązujący
6494 2008-06-20 Zarządzenia Burmistrza 437/2008 z dnia 20.06.2008 <br> W sprawie powołania zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe 437/2008 Obowiązujący
6495 2008-06-23 Zarządzenia Burmistrza 438/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie powołania komisji 438/2008 Obowiązujący
6496 2008-06-23 Zarządzenia Burmistrza 439/2008 z dnia 23.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 439/2008 Obowiązujący
6497 2008-06-27 Zarządzenia Burmistrza 441/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 441/2008 Obowiązujący
6498 2008-06-27 Zarządzenia Burmistrza 442/2008 z dnia 27.06.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 442/2008 Obowiązujący
6499 2008-06-30 Zarządzenia Burmistrza 443/2008 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok 443/2008 Obowiązujący
6500 2008-06-30 Zarządzenia Burmistrza 444/08 z dnia 30.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 444/2008 Obowiązujący
6501 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 445/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zasad i typu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 445/2008 Nieobowiązujący
6502 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 446/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia 294/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz gminnych jednostek organizacyjnych 446/2008 Nieobowiązujący
6503 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 447/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 447/2008 Obowiązujący
6504 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 448/2008 z dnia 02.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nidzicy 448/2008 Obowiązujący
6505 2008-07-02 Zarządzenia Burmistrza 449/2008 z dnia 02.07.2008<br> W sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oględzin z zakresu podatków lokalnych na terenie Gminy Nidzica 449/2008 Nieobowiązujący
6506 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 450/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i archiwizowania dokumentów Komisji Egzaminacyjnych 450/2008 Obowiązujący
6507 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 451/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 451/2008 Obowiązujący
6508 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 452/2008 z dnia 03.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 452/2008 Obowiązujący
6509 2008-07-03 Zarządzenia Burmistrza 453/2008 z dnia 03.07. 2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż 453/2008 Obowiązujący
6510 2008-07-04 Zarządzenia Burmistrza 454/2008 z dnia 04.07.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert 454/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu