ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6481 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/240/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica XXIII/240/2008 Obowiązujący
6482 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/241/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Nidzica na okres 3 lat XXIII/241/2008 Nieobowiązujący
6483 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/242/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznyc XXIII/242/2008 Obowiązujący
6484 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/243/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXIII/243/2008 Obowiązujący
6485 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/244/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie odwołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/244/2008 Obowiązujący
6486 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/245/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie powołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/245/2008 Obowiązujący
6487 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/246/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica XXIII/246/2008 Nieobowiązujący
6488 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/247/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi XXIII/247/2008 Obowiązujący
6489 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/248/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji XXIII/248/2008 Zmieniony
6490 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/249/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIV/249/2008 Obowiązujący
6491 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/250/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy XXIV/250/2008 Obowiązujący
6492 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/251/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/251/2008 Obowiązujący
6493 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/252/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/252/2008 Obowiązujący
6494 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/253/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/253/2008 Obowiązujący
6495 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/254/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica: Etap I Nr 1528 N Witramowo - Łyna - dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w lokalizacji od km 11+756 do km 20+029,61, Nr 1264 N Leszcz-Moczysko w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracowaniem projektu budowlanego" XXIV/254/2008 Obowiązujący
6496 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/255/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica XXIV/255/2008 Obowiązujący
6497 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/256/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie regulaminu użytkowania placów zabaw XXIV/256/2008 Obowiązujący
6498 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/257/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Rejonu S Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZ0) Działdowo w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 XXIV/257/2008 Obowiązujący
6499 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/258/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy XXIV/258/2008 Obowiązujący
6500 2008-03-19 Zarządzenia Burmistrza 371/2008 z dnia 19.03.2008 <br> W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 rok 371/2008 Obowiązujący
6501 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 315/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 315/2008 Zmieniony
6502 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 316/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 316/2008 Obowiązujący
6503 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 317/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmian do Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 15/2006 z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego na obszarze kraju 317/2008 Obowiązujący
6504 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 318/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 280/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania 318/2008 Obowiązujący
6505 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 319/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Nidzica 319/2008 Obowiązujący
6506 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 320/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 320/2008 Obowiązujący
6507 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 321/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu Gminy Nidzica w 2008 roku 321/2008 Obowiązujący
6508 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 322/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 322/2008 Obowiązujący
6509 2008-01-08 Zarządzenia Burmistrza 323/2008 z dnia 08.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie: "Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Nidzicy" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy 323/2008 Nieobowiązujący
6510 2008-01-10 Zarządzenia Burmistrza 324/2008 z dnia 10.01.2008 <br> Zmieniające Zarządzenia Burmistrza Nidzicy: Nr 279/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, Nr 304/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku i Nr 315/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 324/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu