ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-11-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1004/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia Przedszkola Nr 4 "Kraina Odkrywców" do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1004/2017 Obowiązujący
122 2017-11-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1003/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości do najmu 1003/2017 Obowiązujący
123 2017-11-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1002/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1002/2017 Obowiązujący
124 2017-11-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1001/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Waszulki do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1001/2017 Obowiązujący
125 2017-11-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1000/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Wały do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 1000/2017 Obowiązujący
126 2017-11-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 999/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Zimna Woda do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 999/2017 Obowiązujący
127 2017-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 998/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie procedury przygotowania projektów w ramach dostępnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich, innych środków zagranicznych i krajowych realizowanych przez Gminę Nidzica i jej jednostki organizacyjne 998/2017 Obowiązujący
128 2017-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 997/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 997/2017 Obowiązujący
129 2017-11-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 996/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 996/2017 Obowiązujący
130 2017-11-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 995/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 995/2017 Obowiązujący
131 2017-11-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 994/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 994/2017 Obowiązujący
132 2017-11-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 993/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Kalendarzu Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 993/2017 Obowiązujący
133 2017-11-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 992/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy 992/2017 Zmieniony
134 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/600/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaprzestania wydawania dwutygodnika "Głos Nidzicki" XLIII/600/2017 Obowiązujący
135 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/599/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XLIII/599/2017 Obowiązujący
136 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/598/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r. XLIII/598/2017 Obowiązujący
137 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/597/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania XLIII/597/2017 Obowiązujący
138 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/596/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/315/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi XLIII/596/2017 Obowiązujący
139 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/595/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/590/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych XLIII/595/2017 Obowiązujący
140 2017-11-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 991/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 991/2017 Obowiązujący
141 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/594/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2032 roku XLIII/594/2017 Obowiązujący
142 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/593/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nidzica oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLIII/593/2017 Obowiązujący
143 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/592/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nidzica XLIII/592/2017 Obowiązujący
144 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/591/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Mieszkanie Plus XLIII/591/2017 Obowiązujący
145 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/590/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XLIII/590/2017 Zmieniony
146 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/589/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica XLIII/589/2017 Obowiązujący
147 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/588/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XLIII/588/2017 Obowiązujący
148 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIII/587/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLIII/587/2017 Obowiązujący
149 2017-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 990/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 990/2017 Obowiązujący
150 2017-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 989/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 989/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu