ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/679/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami XLVIII/679/2018 Obowiązujący
122 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/678/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica XLVIII/678/2018 Obowiązujący
123 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/677/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym deo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XLVIII/677/2018 Nieobowiązujący
124 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/676/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej XLVIII/676/2018 Obowiązujący
125 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/675/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica XLVIII/675/2018 Obowiązujący
126 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/674/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica XLVIII/674/2018 Obowiązujący
127 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/673/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nidzica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli nieprawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLVIII/673/2018 Obowiązujący
128 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/672/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. XLVIII/672/2018 Obowiązujący
129 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/671/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez organizacje pozarządowe XLVIII/671/2018 Obowiązujący
130 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/670/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Miejską Radę Seniorów w Nidzicy XLVIII/670/2018 Obowiązujący
131 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/669/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej XLVIII/669/2018 Obowiązujący
132 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/668/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie uchwalenia Kalendarza Imprez w Gminie Nidzica na rok 2018 XLVIII/668/2018 Obowiązujący
133 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/667/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości XLVIII/667/2018 Obowiązujący
134 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/666/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLVIII/666/2018 Obowiązujący
135 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/665/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XLVIII/665/2018 Obowiązujący
136 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/664/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica XLVIII/664/2018 Obowiązujący
137 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/663/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica XLVIII/663/2018 Obowiązujący
138 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/662/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLVIII/662/2018 Obowiązujący
139 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/661/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLVIII/661/2018 Obowiązujący
140 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/660/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu XLVIII/660/2018 Obowiązujący
141 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/659/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu XLVIII/659/2018 Obowiązujący
142 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/658/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica XLVIII/658/2018 Obowiązujący
143 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/657/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica XLVIII/657/2018 Obowiązujący
144 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/656/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLVIII/656/2018 Obowiązujący
145 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/655/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nadawania nazw ulicom. placom, parkom położonym na terenie Gminy Nidzica XLVIII/655/2018 Obowiązujący
146 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/654/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nidzica na lata 2018-2022 XLVIII/654/2018 Nieobowiązujący
147 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVIII/653/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu XLVIII/653/2018 Obowiązujący
148 2018-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1083/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat 1083/2018 Obowiązujący
149 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1082/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy instrukcji: Zasady (Polityka) rachunkowości 1082/2018 Obowiązujący
150 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1081/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1081/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu