ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 894/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 894/2017 Obowiązujący
122 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 893/2017 z dnia z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej projektu pn. ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem'' w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 893/2017 Obowiązujący
123 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 892/2017 z dnia z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej projektu pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta Nidzica'' w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 892/2017 Obowiązujący
124 2017-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 891/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 891/2017 Obowiązujący
125 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/551/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nidzica w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej XXXIX/551/2017 Obowiązujący
126 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/550/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na radnego Rady Miejskiej w Nidzicy XXXIX/550/2017 Obowiązujący
127 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/549/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nidzicy XXXIX/549/2017 Obowiązujący
128 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/548/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XXXIX/548/2017 Obowiązujący
129 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/547/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXXIX/547/2017 Obowiązujący
130 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/546/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXXIX/546/2017 Obowiązujący
131 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/545/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny XXXIX/545/2017 Obowiązujący
132 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/544/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Nidzicy XXXIX/544/2017 Obowiązujący
133 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/543/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 190007N na terenie Gminy Nidzica XXXIX/543/2017 Obowiązujący
134 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/542/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Nidzicy XXXIX/542/2017 Obowiązujący
135 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/541/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej placu Ks. Władysława Sudzińskiego w Nidzicy XXXIX/541/2017 Obowiązujący
136 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/540/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XXXIX/540/2017 Obowiązujący
137 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/539/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XXXIX/539/2017 Obowiązujący
138 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/538/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XXXIX/538/2017 Obowiązujący
139 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/537/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2016 rok XXXIX/537/2017 Obowiązujący
140 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXIX/536/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2016 XXXIX/536/2017 Obowiązujący
141 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/535/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska XXXVIII/535/2017 Obowiązujący
142 2017-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 890/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 890/2017 Obowiązujący
143 2017-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 889/2017 Burmistrza Nidzicy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 889/2017 Obowiązujący
144 2017-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 888/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 888/2017 Obowiązujący
145 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 887/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 887/2017 Obowiązujący
146 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 886/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 886/2017 Obowiązujący
147 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 885/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 885/2017 Obowiązujący
148 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 884/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 884/2017 Obowiązujący
149 2017-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 883/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 883/2017 Obowiązujący
150 2017-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 882/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na roboty budowlane 882/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu