ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
151 2018-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1080/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 1080/2018 Obowiązujący
152 2018-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1079/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 1079/2018 Obowiązujący
153 2018-01-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 1078/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 1078/2018 Obowiązujący
154 2018-01-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1077/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ofert udzielenia dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, dowożenia uczniów do szkół w 2018 roku 1077/2018 Obowiązujący
155 2018-01-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1076/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat 1076/2018 Obowiązujący
156 2018-01-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1075/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1075/2018 Obowiązujący
157 2018-01-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1074/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 1074/2018 Obowiązujący
158 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1073/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 1073/2018 Obowiązujący
159 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1072/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 1072/2018 Obowiązujący
160 2018-01-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1071/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1071/2018 Obowiązujący
161 2018-01-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1070/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1070/2018 Obowiązujący
162 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1069/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nidzicy oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług 1069/2018 Obowiązujący
163 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/652/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XLVII/652/2018 Obowiązujący
164 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/651/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2018 rok XLVII/651/2018 Zmieniony
165 2018-01-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLVII/650/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2036 XLVII/650/2018 Zmieniony
166 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1068/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej projektu pn. :Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1068/2018 Obowiązujący
167 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1067/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem" w ramach działania "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1067/2018 Obowiązujący
168 2018-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1066/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja centrum miasta Nidzica" w ramach działania "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1066/2018 Obowiązujący
169 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1065/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań 1065/2018 Obowiązujący
170 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1064/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2018 1064/2018 Obowiązujący
171 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1063/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 1063/2018 Obowiązujący
172 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1062/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 1062/2018 Obowiązujący
173 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1061/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1061/2018 Zmieniony
174 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1060/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica 1060/2018 Zmieniony
175 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1059/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy wyposażenia oraz programów komputerowych 1059/2018 Obowiązujący
176 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1058/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie wyposażenia oraz programów komputerowych 1058/2018 Obowiązujący
177 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1057/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy wyposażenia oraz programów komputerowych 1057/2018 Obowiązujący
178 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1056/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie na terenie Gminy Nidzica 1056/2018 Obowiązujący
179 2018-01-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1055/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 1055/2018 Obowiązujący
180 2018-01-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1054/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1038 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1054/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu