ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
151 2017-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 881/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne 881/2017 Obowiązujący
152 2017-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 880/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 880/2017 Obowiązujący
153 2017-06-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 879/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia pod względem formalnym zgłoszeń złożonych przez kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy 879/2017 Obowiązujący
154 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 878/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 878/2017 Zmieniony
155 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 877/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 877/2017 Obowiązujący
156 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 876/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 876/2017 Obowiązujący
157 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 875/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 875/2017 Obowiązujący
158 2017-06-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 874/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 874/2017 Obowiązujący
159 2017-06-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 873/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 873/2017 Obowiązujący
160 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 872/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 872/2017 Obowiązujący
161 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 871/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułów Prymusa Roku, Super Talentu Roku i Talentu Roku 871/2017 Obowiązujący
162 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 870/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 870/2017 Obowiązujący
163 2017-06-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 869/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 869/2017 Obowiązujący
164 2017-06-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 868/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 868/2017 Obowiązujący
165 2017-06-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 867/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych 867/2017 Zmieniony
166 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 866/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Kalendarza Imprez Gminy Nidzica na 2017 rok 866/2017 Obowiązujący
167 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 865/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 865/2017 Obowiązujący
168 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 864/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 864/2017 Obowiązujący
169 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 863/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 863/2017 Obowiązujący
170 2017-06-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 862/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych 862/2017 Obowiązujący
171 2017-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 861/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Społecznej Rady Sportu w Nidzicy - kadencja 2017 - 2019 861/2017 Obowiązujący
172 2017-06-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 860/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 860/2017 Obowiązujący
173 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 859/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Nidzica dla samorządowych instytucji kultury 859/2017 Obowiązujący
174 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 858/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 858/2017 Obowiązujący
175 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 857/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Kanigowo do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 857/2017 Obowiązujący
176 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 856/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekazania Sołectwu Żelazno do korzystania i zarządzania składników mienia Gminy 856/2017 Obowiązujący
177 2017-05-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 855/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 855/2017 Obowiązujący
178 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/534/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej XXXVIII/534/2017 Obowiązujący
179 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/533/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVIII/533/2017 Obowiązujący
180 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVIII/532/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVIII/532/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu