ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
241 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/622/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy XLIV/622/2017 Obowiązujący
242 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/621/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XLIV/621/2017 Obowiązujący
243 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/620/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wólka Orłowska XLIV/620/2017 Obowiązujący
244 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/619/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Napiwoda XLIV/619/2017 Obowiązujący
245 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/618/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wietrzychowo XLIV/618/2017 Obowiązujący
246 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/617/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zimna Woda XLIV/617/2017 Obowiązujący
247 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/616/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy XLIV/616/2017 Obowiązujący
248 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/615/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XLIV/615/2017 Obowiązujący
249 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/614/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XLIV/614/2017 Obowiązujący
250 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu XLIV/613/2017 Obowiązujący
251 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/612/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XLIV/612/2017 Obowiązujący
252 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/611/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie gminy Nidzica, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica XLIV/611/2017 Obowiązujący
253 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/610/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/610/2017 Obowiązujący
254 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/609/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/609/2017 Obowiązujący
255 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/608/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy XLIV/608/2017 Obowiązujący
256 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/607/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLIV/607/2017 Obowiązujący
257 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/606/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica XLIV/606/2017 Obowiązujący
258 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/605/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022 XLIV/605/2017 Obowiązujący
259 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/604/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nidzica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XLIV/604/2017 Obowiązujący
260 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/603/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica XLIV/603/2017 Obowiązujący
261 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/602/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XLIV/602/2017 Obowiązujący
262 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XLIV/601/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XLIV/601/2017 Obowiązujący
263 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1020/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat 1020/2017 Obowiązujący
264 2017-12-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1019/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Nidzica 1019/2017 Obowiązujący
265 2017-12-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1018/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe 1018/2017 Zmieniony
266 2017-12-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1017/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Zagrzewo w Gminie Nidzica 1017/2017 Obowiązujący
267 2017-11-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1016/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 1016/2017 Obowiązujący
268 2017-11-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1015/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1015/2017 Obowiązujący
269 2017-11-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1014/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia standardów sieci ulic i placów gminnych oraz dróg gminnych zamiejskich na terenie Gminy Nidzica objętych zimowym utrzymaniem dróg w 2018 roku 1014/2017 Obowiązujący
270 2017-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1013/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 1013/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu