ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
241 2017-04-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 816/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 816/2017 Nieobowiązujący
242 2017-04-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 815/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 815/2017 Obowiązujący
243 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow" XXXVI/509/2017 Obowiązujący
244 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica XXXVI/508/2017 Obowiązujący
245 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica XXXVI/507/2017 Obowiązujący
246 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/506/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej XXXVI/506/2017 Obowiązujący
247 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. XXXVI/505/2017 Obowiązujący
248 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nidzica publicznych przedszkolach XXXVI/504/2017 Obowiązujący
249 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/503/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXXVI/503/2017 Obowiązujący
250 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/502/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącego własność Gminy Nidzica XXXVI/502/2017 Obowiązujący
251 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/501/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVI/501/2017 Obowiązujący
252 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/500/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat XXXVI/500/2017 Obowiązujący
253 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/499/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości XXXVI/499/2017 Zmieniony
254 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/498/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy XXXVI/498/2017 Obowiązujący
255 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/497/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica w roku 2017 XXXVI/497/2017 Obowiązujący
256 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/496/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu XXXVI/496/2017 Obowiązujący
257 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica XXXVI/495/2017 Obowiązujący
258 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/493/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica XXXVI/493/2017 Obowiązujący
259 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/492/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica XXXVI/492/2017 Obowiązujący
260 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/491/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 XXXVI/491/2017 Obowiązujący
261 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXXVI/490/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok XXXVI/490/2017 Obowiązujący
262 2017-04-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 814/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. 814/2017 Obowiązujący
263 2017-04-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 813/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. 813/2017 Obowiązujący
264 2017-04-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 812/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie w ramach działania ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2015-2020. 812/2017 Obowiązujący
265 2017-04-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 811/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy : procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych. 811/2017 Zmieniony
266 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 810/2017 z dnia 31 marca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 810/2017 Obowiązujący
267 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 809/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 809/2017 Obowiązujący
268 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 808/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 808/2017 Obowiązujący
269 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 807/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu 807/2017 Obowiązujący
270 2017-03-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 806/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia wysokości stypendium szkolnego przypadającego na jednego ucznia w roku szkolnym 2016/2017 oraz terminu jego wypłaty 806/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu