ˆ

Aktualności

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 15:06:06

Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 11:54:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Projekt Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok. (pobierz)
2. Projekt Uchwały Nr 2 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 (pobierz);
3. Projekt Uchwały Nr 3 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy (pobierz);
4. Projekt Uchwały Nr 4 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Leśnej w Nidzicy (pobierz);
5. Projekt Uchwały Nr 5 Rady Miejskiej w Nidzicy uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (pobierz);
6. Projekt Uchwały Nr 6 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (pobierz);
7. Projekt Uchwały Nr 7 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (pobierz);
8. Projekt Uchwały Nr 8 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (pobierz);
9. Projekt Uchwały Nr 9 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (pobierz);
10. Projekt Uchwały Nr 10 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (pobierz);
11. Projekt Uchwały Nr 11 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (pobierz);
12. Projekt Uchwały Nr 12 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (pobierz);
13. Projekt Uchwały Nr 13 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica "Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku" (pobierz);
14. Projekt Uchwały Nr 14 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie realizacji zadania publicznego "Można żyć inaczej" realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (pobierz).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Przybyłek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 11:54:18
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 12:40:32
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 12:40:32
Artykuł był wyświetlony: 47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:30:07

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:26:38

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:24:18

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:22:20

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:19:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 13:15:53

Ogłoszenie o sesji LIII w dniu 24 maja 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 12:57:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na LIII sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, która odbędzie się 24 maja  2018 r. o godz. 1000
w Sali konferencyjnej nidzickiego ratusza, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
Porządek Obrad:
 
 1. Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 6. „70 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy” – prezentacja multimedialna.
 7. Informacja o zaplanowanych inwestycjach na terenie gminy w 2018 r.
 8. Ocena stanu ulic i dróg po okresie zimy. Niezbędne remonty.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2017.
 11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037;
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy;
4) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Leśnej w Nidzicy;
5) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
7) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
12) zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
13) wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku;
14) realizacji zadania publicznego „Można żyć inaczej” realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
       13.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
       14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                    /-/ Paweł Przybyłek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Przybyłek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 12:57:48
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 12:57:52
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 12:59:05
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:58:48

Zmiana w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 13:03:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 12:28:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 14:35:02

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 15:01:29

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 13:09:41

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 10:48:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Burmistrza Nidzicy
 
       W związku z przyjętym Programem Nidzicka Karta Seniora przez Radę Miejską w Nidzicy w dniu 29 marca 2018 roku zachęcam wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane na terenie Gminy Nidzica do składania wniosków o wydanie Nidzickiej Karty Seniora.
       Wnioski do pobrania dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej pod adresem: http://bip.nidzica.pl/10035/3312/Nidzicka_Karta_Seniora/.
       Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: Urząd Miejski    w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,  ponadto skan wniosku można przesłać na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 10:48:39
Wprowadził informację do BIP: Patrycja Lipner Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 10:52:25
Osoba, która zmieniła informację: Patrycja Lipner Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 10:53:32
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o I przetargu Wikno

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 15:16:14

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu