ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 90859
Statut Gminy 7254
Regulamin organizacyjny 10475
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 2450
Kierownictwo urzędu 8779
Burmistrz 8342
Zastępca Burmistrza 2557
Skarbnik 5695
Sekretarz 4676
Wydziały i stanowiska-kontakt 16251
Wydział OSO 18222
Wydział GMKR 16781
Wydział PKS 6473
Wydział TI 12483
Wydział Fn 14297
Straż Miejska 5896
USC 11435
Radca prawny 4371
Samodzielne stanowiska pracy 8550
Rada Miejska 7288
Rada Miejska 43803
Komisje 45608
Najbliższa sesja 114822
Projekty uchwał 92172
Protokoły z prac Rady Miejskiej 8344
Stanowiska/Oświadczenia 7858
Kontakt 9659
Protokoły z prac Rady Miejskiej 7007
Protokoły z sesji 41243
Protokoły z prac komisji 117578
Sprawozdania międzysesyjne 28474
Miejska Rada Seniorów 1060
Miejska Rada Młodzieżowa 408
Jednostki organizacyjne 15213
Spółki Skarbu Gminy 13485
Gminne jednostki organizacyjne 31951
Jednostki pomocnicze 16084
Sołectwa 22335
Fundusz sołecki 7109
KONKURS "SOŁTYS ROKU GMINY NIDZICA" 2797
Akty prawne 4559746
Prawo miejscowe 9838
Uchwały Rady Miejskiej 10012
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Budżet Gminy 13197
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 34809
Budżet 127007
Procedury uchwalania budżetu gminy 4505
Sprawozdania 54306
Mienie Gminy 4671
Opinie RIO w Olsztynie 19687
Petycje 6568
Zwrot podatku akcyzowego 3542
Procedury załatwiania spraw 49131
Wydziały / Stanowiska 341447
Sprawy 328064
Podatki 5578
Pomoc publiczna 25641
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 24466
Ogłoszenia o przetargach 0
Informacje i komunikaty 0
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 1522
Rolnictwo 1458
Kontrole i audyt 26770
Kontrole zewnętrzne 16974
Kontrole wewnętrzne 15375
Audyt wewnętrzny 9688
Ogłoszenia - komunikaty 34327
Ochrona środowiska 197468
Planowanie przestrzenne 202855
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 19476
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2730
Inne obwieszczenia i informacje 27463
Oświadczenia majątkowe 49166
Oświadczenia majątkowe radnych 5340
Rok 2016 1125
Rok 2015 2218
Rok 2014 2057
Początek kadencji 2014-2018 5334
Koniec kadencji 2010-2014 2767
Rok 2013 3184
Rok 2012 2993
Rok 2011 5759
Początek kadencji 2010-2014 3288
Rok 2008 3770
Rok 2009 8767
Rok 2007 3605
Koniec kadencji 2006-2010 3351
Rok 2010 3433
Początek kadencji 2006-2010 2713
Rok 2006 2278
Koniec kadencji 2002-2006 2640
Oświadczenia majątkowe pracowników 8369
Rok 2016 1814
Rok 2015 5107
Oświadczenia majątkowe pracowników na początek kadencji 2014-2018 6829
Rok 2014 5447
Początek kadencji 2010-2014 2971
Rok 2013 5850
Rok 2012 6518
Rok 2011 6598
Koniec kadencji 2006-2010 2274
Rok 2010 6205
Oświadczenia majątkowe pracowników na koniec kadencji 2010-2014 2160
Rok 2008 5196
Rok 2007 3799
Rok 2009 12390
Rok 2005 2579
Rok 2006 3391
Rok 2004 2531
Rok 2003 3183
Informacje ogólne; Druki oświadczeń do pobrania 5713
Informacja o środowisku 41399
Informacja o środowisku -lata 2012,2013 0
Informacja o środowisku- rok 2014 197
Informacja o środowisku- rok 2015 0
Informacja o środowisku- rok 2016 13
Informacja o jakości wody 5555
Informacje oświatowe 1223
Podstawowa kwota dotacji 2087
Statystyczna liczba uczniów 1071
Informacje nieudostępniane 10251
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2941
Plany, strategie, opracowania 74626
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Prowadzone rejestry 19815
WYBORY I REFERENDA 77656
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10548
Ogłoszenia, informacje 8117
Kontakt 5291
Zespół doradczo-opiniujący 5045
Zespół kontrolny 3527
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 2275
Przepisy prawne 2771
Roczne Programy Współpracy 11852
Konsultacje społeczne 3511
Nabór do komisji konkursowych 3404
Otwarte konkursy ofert 57892
Sport 87
Archiwum - współpraca z organizacjami 6462
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 842
Działalność Lobbingowa 914
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 1245
Pomoc prawna 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1169
Statystyka 3697
Strona główna 76
Rejestr zmian 1579626
Instrukcja obsługi 4213
Pliki do pobrania 11322
Mapa serwisu 3057
Redakcja Biuletunu 4475
Powiaty i gminy 3745
UM Nidzica 49361
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 511893
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 296221
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 rok 4444
Informacje o naborze 307043
Regulamin naboru 1267
Druki do pobrania 843
Ogłoszenia 86130
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 8410

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej