ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 95707
Statut Gminy 7833
Regulamin organizacyjny 11051
Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy 2645
Kierownictwo urzędu 9074
Burmistrz 8863
Zastępca Burmistrza 2814
Skarbnik 6014
Sekretarz 4919
Wydziały i stanowiska-kontakt 16754
Wydział OSO 19760
Wydział GMKR 18106
Wydział PŚPRKS 7285
Wydział TI 13449
Wydział Fn 15543
Straż Miejska 6385
USC 12216
Radca prawny 4673
Samodzielne stanowiska pracy 9112
Rada Miejska 7291
Rada Miejska 45930
Komisje 47767
Najbliższa sesja 121816
Projekty uchwał 98003
Protokoły z prac Rady Miejskiej 8874
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 196
Protokoły z komisji Rady Miejskiej 260
Stanowiska/Oświadczenia 8171
Kontakt 10740
Sprawozdania międzysesyjne 30051
Miejska Rada Seniorów 1951
Miejska Rada Młodzieżowa 1040
Jednostki organizacyjne 15715
Spółki Skarbu Gminy 14291
Gminne jednostki organizacyjne 33527
Jednostki pomocnicze 16867
Sołectwa 24081
Fundusz sołecki 7720
Pozostałe informacje 3089
Akty prawne 4781013
Prawo miejscowe 10453
Uchwały Rady Miejskiej 10489
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Budżet Gminy 13915
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nidzica 36946
Budżet 135475
Procedury uchwalania budżetu gminy 4694
Sprawozdania 57317
Mienie Gminy 4914
Opinie RIO w Olsztynie 21151
Petycje 7642
Zwrot podatku akcyzowego 3996
Procedury załatwiania spraw 50161
Wydziały / Stanowiska 362330
Sprawy 349416
Podatki 6597
Pomoc publiczna 26900
Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy 25929
Ogłoszenia o przetargach 0
Informacje i komunikaty 0
Rolnictwo 2230
Kontrole i audyt 28325
Kontrole zewnętrzne 18287
Kontrole wewnętrzne 16592
Audyt wewnętrzny 10512
Ogłoszenia - komunikaty 35135
Ochrona środowiska 210178
Planowanie przestrzenne 215832
Obwieszczenia i Decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 20485
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 80
Informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2931
Inne obwieszczenia i informacje 30144
Oświadczenia majątkowe 51122
Oświadczenia majątkowe radnych 5792
Rok 2016 1488
Rok 2015 2406
Rok 2014 2231
Początek kadencji 2014-2018 5608
Koniec kadencji 2010-2014 2914
Rok 2013 3407
Rok 2012 3179
Oświadczenia majątkowe pracowników 8861
Rok 2016 2338
Rok 2015 5411
Oświadczenia majątkowe pracowników na początek kadencji 2014-2018 7203
Rok 2014 5780
Rok 2013 6239
Rok 2012 6850
Informacje ogólne. Druki oświadczeń do pobrania 6133
Informacje o środowisku 45910
Informacje oświatowe 1566
Podstawowa kwota dotacji 2494
Statystyczna liczba uczniów 1338
Plany, strategie, opracowania 80007
Mapa Miasta i Gminy - plany, zabytki 0
Informacja o jakości wody 260
Informacje nieudostępniane 10835
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3335
Prowadzone rejestry 21540
WYBORY I REFERENDA 82987
Wybory samorządowe 2018 100
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11027
Ogłoszenia, informacje 9151
Kontakt 5652
Zespół doradczo-opiniujący 5385
Zespół kontrolny 3793
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 2436
Przepisy prawne 2953
Roczne Programy Współpracy 12668
Konsultacje społeczne 3821
Nabór do komisji konkursowych 3672
Otwarte konkursy ofert 61280
Sport 589
Archiwum - współpraca z organizacjami 6898
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1081
Działalność Lobbingowa 1212
Zasłużeni dla Ziemi Nidzickiej 1612
Pomoc prawna 0
Konkursy 950

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1327
Statystyka 3863
Strona główna 76
Rejestr zmian 1668535
Instrukcja obsługi 4480
Pliki do pobrania 11681
Mapa serwisu 3217
Redakcja Biuletunu 4642
Powiaty i gminy 3864
UM Nidzica 52332
Strona WWW Urzędu 124

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 126
Zamówienia publiczne 540235
Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 313017
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 rok 5734
Informacje o naborze 322114
Regulamin naboru 1551
Druki do pobrania 1060
Ogłoszenia 90699
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9066

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej