ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-11 2017-11-07 Nidzica: „Dostawa energii elektrycznej”. rozstrzygnięty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOC, 56 KiB)
2 2017-07-06 2017-08-02 Gmina Nidzica: Zadanie nr 1: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” Zadanie nr 2: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.1 KiB)
3 2017-05-11 2017-07-03 Nidzica: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.4 KiB)
4 2017-03-23 2017-04-28 Nidzica: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII”, Zadanie nr 2: „Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 245.8 KiB)
5 2017-02-10 2017-03-10 Nidzica: Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze publicznej powiatowej (ul. Kolejowa) na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 4/2 obr. 5 miasto Nidzica i 108/2 obr. Piątki” Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 122/1 obr. Piątki, gm. Nidzica” Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 78, 75/7, 75/8, 75/9 obr. Piątki, gm. Nidzica” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
6 2017-02-06 2017-03-14 Nidzica: Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.1 KiB)
7 2017-02-01 2017-03-02 Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy”, Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy”, Zadanie nr 3: „Przebudowa ul. Bocznej”, Zadanie nr 4: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia”. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
8 2017-01-25 2017-02-28 Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym rozstrzygnięty
 • Zawaidomienie o wyborze oferty (PDF, 402.9 KiB)
9 2016-10-25 2016-11-09 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie. rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.7 KiB)
10 2016-07-26 2016-08-17 Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 485.5 KiB)
11 2016-02-26 2016-03-31 „Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku (PDF, 65.6 KiB)
12 2016-02-16 2016-03-22 Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 190502N (ul. 3 Maja) oraz budowa drogi gminnej nr 190575N (ul. Kraszewskiego) w Nidzicy Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190588N (ul. Sportowa) w Nidzicy Zadanie nr 3: Budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) w Nidzicy Zadanie nr 4: Budowa mostu nad rzeka Wkrą w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 207.6 KiB)
13 2016-01-21 2016-02-18 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 482.9 KiB)
14 2015-12-02 2015-12-29 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.8 KiB)
15 2015-11-25 2015-12-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 361.3 KiB)
16 2015-11-25 2015-12-04 OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 382.2 KiB)
17 2015-11-10 2015-11-27 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.7 KiB)
18 2015-09-03 2015-09-25 Budowa oświetlenia drogowego w Tatarach rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 422.3 KiB)
19 2015-07-09 2015-07-24 „Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Żeromskiego w Nidzicy – etap III” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 349.4 KiB)
20 2015-02-06 2015-02-25 „Przebudowa dróg gminnych nr 190525 N (ul. Miła), nr 190598 N (ul. Spokojna), nr 190603 N (ul. Piękna), nr 190577 N (ul. Leśna) w Nidzicy” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.6 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania II (PDF, 752 KiB)
21 2014-12-10 2014-12-18 „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich odbiorem i wyłapywaniem” rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 393.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert (PDF, 293.8 KiB)
22 2014-10-07 2014-10-22 Wykonanie płaskorzeźby z herbem miasta Nidzicy w ramach zadania inwestycyjnego. „Remont ratusza – etap V” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 370.4 KiB)
23 2014-10-01 2014-10-10 Dostawa energii elektrycznej rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 333.6 KiB)
24 2014-07-18 2014-08-05 Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7 i 9 w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 472.9 KiB)
 • Wynik_II (PDF, 517.8 KiB)
25 2014-07-04 2014-07-21 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy rozstrzygnięty
 • Wynik_BIP (DOC, 71.5 KiB)
26 2014-06-23 2014-07-08 Budowa stacji uzdatniania wody w Jabłonce w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew – etap I rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 292.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 295.4 KiB)
27 2014-06-12 2014-06-27 „Remont Ratusza – etap V” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 321 KiB)
28 2014-06-05 2014-06-23 Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej – etap II rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 287.8 KiB)
29 2014-04-24 2014-05-09 Wykonanie robót budowlanych etapu I zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew” rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 409.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 183 KiB)
30 2014-04-09 2014-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa z przebudową chodnika w Nidzicy przy ul. Jagiełły rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 330.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu