ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-29 2018-04-17 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – Etap I” w toku
 • SIWZ (DOC, 203 KiB)
 • Zal nr 1 do SIWZ oferta wzor (DOC, 117.5 KiB)
 • Zal nr 2 do SIWZ oswiadczenie warunku udziału (DOC, 95 KiB)
 • Zal nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie (DOC, 100.5 KiB)
 • Zal nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 100 KiB)
 • Zal nr 5 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 96 KiB)
 • Zal nr 6 do SIWZ Oświadczenie grupa kapiałowa (DOC, 95.5 KiB)
 • Zal nr 7 do SIWZ Umowa wzór (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ Karta gwarancyjna wzór (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Decyzja (zrid) (PDF, 293.7 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ Projekt Budowlany (PDF, 40 MiB)
 • Zal nr 11 do SIWZ Projekt wykonawczy (PDF, 22.6 MiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ SST - drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ SST - oświetlenie (PDF, 278.8 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Projekt organ. ruchu (PDF, 3.8 MiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Przedmiar - I etap (PDF, 259.8 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (PDF, 221.4 KiB)
 • Zal nr 17 do SIWZ Kosztorys ofertowy - I etap (DOCX, 31 KiB)
 • Zal nr 18 do SIWZ Plan orientacyjny (PDF, 481.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 103 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • SIWZ po zmianie nr 1 (DOC, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1A – Formularz oferty – wzór (DOC, 118 KiB)
 • Załącznik nr 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3A – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 100.5 KiB)
 • Załącznik nr 4A – Wykaz robót budowlanych – wzór (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 5A – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 6A – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 7A - Wzór umowy (DOCX, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr 8A - Wzór karty gwarancyjnej (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 15A – Przedmiar robót (PDF, 333 KiB)
 • Załącznik nr 16A – Kosztorys ofertowy (pdf) (PDF, 370.4 KiB)
 • Załącznik nr 17A – Kosztorys ofertowy (w wersji edytowalnej) (DOCX, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 567.2 KiB)
2 2017-07-05 2017-07-31 11:00:00 „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. w toku
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia PPP (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (PDF, 492.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia, informacja o planowanym PPP (PDF, 439.4 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 604.2 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik do programu - plansze (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 559.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu