ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-24 2017-08-10 11:00:00 Gmina Nidzica: „Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego” obejmująca zadania: Zadanie nr 1: „Przebudowa chodnika w ul. Nowotki” Zadanie nr 2: „Przebudowa chodnika w ul. Narutowicza” Zadanie nr 3: „Przebudowa chodnika w ul. Marchlewskiego” w toku
 • SIWZ (PDF, 503.1 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 965 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 21.2 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.7 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 17.9 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 75.5 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 902 KiB)
 • Zal 7 do SIWZ - Wzor umowy (PDF, 390.4 KiB)
 • Zal nr 8 do SIWZ - Zgłoszenie do Starostwa (PDF, 231.2 KiB)
 • Zal nr 9 do SIWZ Projekt wykonawczy CHODNIKI NIDZICA INFORMACJA BiOZ (PDF, 54.2 KiB)
 • Chodniki_Nidzica_Opis (PDF, 147.9 KiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_1_NOWOTKI (PDF, 1.2 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_2_NARUTOWICZA (PDF, 1.6 MiB)
 • CHODNIKI_PLAN_2_3_MARCHLEWSKIEGO (PDF, 1.5 MiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_3_1 (PDF, 135.7 KiB)
 • Przkrój_normalny_Chodniki_Nidzica_4_1 (PDF, 165.8 KiB)
 • Zal nr 10 do SIWZ SST_CHODNIKI_NIDZICA (PDF, 792.4 KiB)
 • Zal 11 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 12 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Nowotki zad. 1 (PDF, 135.5 KiB)
 • Zal nr 13 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 14 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Narutowicza zad. 2 (PDF, 136.9 KiB)
 • Zal nr 15 do SIWZ Karta gwarancyjna - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 283.9 KiB)
 • Zal nr 16 do SIWZ Przedmiar - Chodnik - ul. Marchlewskiego zad. 3 (PDF, 134 KiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 546 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KiB)
2 2017-07-05 2017-07-31 11:00:00 „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. w toku
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia PPP (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (PDF, 492.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia, informacja o planowanym PPP (PDF, 439.4 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 604.2 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Załącznik do programu - plansze (ZIP, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Wyjasnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 559.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
3 2017-06-13 2017-07-03 11:00:00 Gmina Nidzica: „Budowa basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w toku
 • Załączniki nr 1 do Ogłoszenia PPP (DOCX, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis Potrzeb i Wymagań PPP (DOCX, 69.2 KiB)
 • Zal nr 3 do ogł. Informacja o planowanym PPP (DOCX, 17.5 KiB)
 • SIWZ PPP (PDF, 612.3 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 261.8 KiB)
 • Plansza 1, zał. do programu funkcjonalno-uzytkowego - część graficzna (JPG, 20.2 MiB)
 • Plansza 2 (JPG, 8.7 MiB)
 • Plansza 3 (JPG, 6.7 MiB)
 • Plansza 4 (JPG, 7 MiB)
 • Plansza 5 (JPG, 11 MiB)
 • Plansza 6 (JPG, 18.1 MiB)
 • Plansza 7 (JPG, 24 MiB)
 • Plansza 8 (JPG, 19.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 102.5 KiB)
4 2017-06-02 2017-06-20 11:00:00 Nidzica: „Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem” w toku
 • SIWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 928.5 KiB)
 • Zal_2_oswiadczenie_warunki_udziału_postepowanie_jednoetapowe (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zal_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 26.3 KiB)
 • Zal_4_wykaz_robót (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zal_5_wykaz_osób (DOC, 60 KiB)
 • Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitaowa (DOC, 900 KiB)
 • Zał_7_do_SIWZ_Wzór_umowy (DOCX, 37 KiB)
 • Zal_8_do_SIWZ_Karta gwarancyjna (DOCX, 15.7 KiB)
 • Zal_9_do_SIWZ_Decyzja nr 126 (ZIP, 985.3 KiB)
 • Zal_10_do_SIWZ_Projekt budowlano wykonawczy (PDF, 20.6 MiB)
 • Zal_11_do_SIWZ_Projekt wykonawczy - kan. deszczowa (PDF, 18.3 MiB)
 • Zal_12_do_SIWZ_SST_Wojska Polskiego _drogi (PDF, 3 MiB)
 • Zal_13_do_SIWZ_Przedmiar -droga (PDF, 284.8 KiB)
 • Zal_14_do_SIWZ_Przedmiar - kan. deszczowa (PDF, 417.2 KiB)
 • Zal_15_Zbiorcze_zestawienie_kosztów (DOC, 57 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 114.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.2 KiB)
5 2016-10-12 2016-10-21 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej w toku
 • Ogłoszenie (DOC, 967 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 545.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (PDF, 552.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 szkoła Łyna (PDF, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 szkoła Napiwoda (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 343 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 304.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 294.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 297.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 300 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 312.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 275.4 KiB)
 • Załącznik nr 14 (PDF, 266.9 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 173.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ – wzór oferty i inne formularze (DOCX, 26.7 KiB)
 • Formularz pomocniczy do wyceny (XLSX, 17.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA nr 1 treści SIWZ (PDF, 305.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy (SP Napiwoda) (PDF, 343.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 113.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 189.2 KiB)
6 2016-08-16 2016-09-06 11:32:00 OGŁOSZENIE o prowadzonym przez PUGK Nidzica przedmiocie zamówienia na ,,Modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej''. w toku
 • OGŁOSZENIE (DOC, 118.5 KiB)
7 2015-12-31 2016-01-15 11:00:00 „Remont zamku w Nidzicy obejmujący wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zamku położonego w Nidzicy przy ul. Zamkowej 2 na działce o nr ew.6-55/10” w toku
 • SIWZ (PDF, 675.5 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (PDF, 245.7 KiB)
 • Zalącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 246.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 351.9 KiB)
 • Zalącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 249.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 231.8 KiB)
 • Zalącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 383.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/1 do SIWZ (PDF, 519.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/2 do SIWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/3 do SIWZ (PDF, 543.5 KiB)
 • Załącznik nr 10/4 do SIWZ (PDF, 559.1 KiB)
 • Załącznik nr 10/5 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/6 do SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/7 do SIWZ (PDF, 252.8 KiB)
 • Załącznik nr 10/8 do SIWZ (PDF, 213.9 KiB)
 • Załącznik nr 10/9 do SIWZ (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 10/10 do SIWZ (PDF, 166 KiB)
 • Załącznik nr 10/11 do SIWZ (PDF, 482.2 KiB)
 • Załącznik nr 10/12 do SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/1 do SIWZ (PDF, 103.2 KiB)
 • Zalącznik nr 11/2 do SIWZ (PDF, 89.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/3 do SIWZ (PDF, 98.3 KiB)
 • Zalącznik nr 11/4 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Zalącznik nr 11/5 do SIWZ (PDF, 109.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/6 do SIWZ (PDF, 95.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/7 do SIWZ (PDF, 89.9 KiB)
 • Zalącznik nr 11/8 do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • Zalącznik nr 11/9 do SIWZ (PDF, 99 KiB)
 • Zalącznik nr 11/10 do SIWZ (PDF, 137.8 KiB)
 • Zalącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 6.2 MiB)
 • Zalącznik nr 14 do SIWZ (PDF, 273.1 KiB)
 • Zalącznik nr 15 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 16/1 do SIWZ (PDF, 242.6 KiB)
 • Zalącznik nr 16/2 do SIWZ (PDF, 188.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/3 do SIWZ (PDF, 276.1 KiB)
 • Zalącznik nr 16/4 do SIWZ (PDF, 227.7 KiB)
 • Zalącznik nr 16/5 do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • Zalącznik nr 16/6 do SIWZ (PDF, 294 KiB)
 • Zalącznik nr 16/7 do SIWZ (PDF, 278 KiB)
 • Zalącznik nr 16/8 do SIWZ (PDF, 271.5 KiB)
 • Zalącznik nr 16/9 do SIWZ (PDF, 251.4 KiB)
 • Zalącznik nr 16/10 do SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • Zalącznik nr 16/11 do SIWZ (PDF, 217.6 KiB)
 • Zalącznik nr 17 do SIWZ (PDF, 267 KiB)
 • Zalącznik nr 18 do SIWZ (PDF, 4.3 MiB)
 • Zalącznik nr 19/1 do SIWZ (PDF, 5 MiB)
 • Zalącznik nr 19/2 do SIWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/3 do SIWZ (PDF, 882.7 KiB)
 • Zalącznik nr 19/4 do SIWZ (PDF, 421.5 KiB)
 • Zalącznik nr 19/5 do SIWZ (PDF, 448 KiB)
 • Zalącznik nr 19/6 do SIWZ (PDF, 435.9 KiB)
 • Zalącznik nr 19/7 do SIWZ (PDF, 364.1 KiB)
 • Zalącznik nr 19/8 do SIWZ (PDF, 318.7 KiB)
 • Zalącznik nr 20/1 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zalącznik nr 20/2 do SIWZ (PDF, 90.3 KiB)
 • Zalącznik nr 20/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/1 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zalącznik nr 21/2 do SIWZ (PDF, 155.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/3 do SIWZ (PDF, 145 KiB)
 • Zalącznik nr 21/4 do SIWZ (PDF, 322.1 KiB)
 • Zalącznik nr 21/5 do SIWZ (PDF, 364 KiB)
 • Zalącznik nr 21/6 do SIWZ (PDF, 345.2 KiB)
 • Zalącznik nr 21/7 do SIWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/8 do SIWZ (PDF, 150.4 KiB)
 • Zalącznik nr 21/9 do SIWZ (PDF, 141.5 KiB)
 • Zalącznik nr 21/10 do SIWZ (TIF, 1.1 MiB)
 • Zalącznik nr 21/11 do SIWZ (TIF, 1.2 MiB)
 • Zalącznik nr 21/12 do SIWZ (TIF, 760.8 KiB)
 • Zalącznik nr 21/13 do SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • Zalącznik nr 22 do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalącznik nr 23 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 24 do SIWZ (PDF, 639.7 KiB)
 • Załącznik nr 25 do SIWZ (PDF, 929.9 KiB)
 • Zalącznik nr 26 do SIWZ (PDF, 655.2 KiB)
 • Załącznik nr 27 do SIWZ (PDF, 99.8 KiB)
 • Zalącznik nr 28 do SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.7 KiB)
8 2015-11-05 2015-11-19 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 320.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 228.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 6/1 do SIWZ (PDF, 279.4 KiB)
 • Załącznik nr 6/2 do SIWZ (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 6/3 do SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Załącznik nr 6/4 do SIWZ (PDF, 302.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6-5 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/6 do SIWZ (PDF, 299.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6/7 do SIWZ (PDF, 303.8 KiB)
 • Załącznik nr 6/8 do SIWZ (PDF, 299.9 KiB)
 • Załącznik nr 6/9 do SIWZ (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/10 do SIWZ (PDF, 348.5 KiB)
 • Załącznik nr 6/11 do SIWZ (PDF, 347.2 KiB)
 • Załącznik nr 6/12 do SIWZ (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik nr 6/13 do SIWZ (PDF, 542.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (XLSX, 16.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 176.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 151.2 KiB)
9 2014-05-26 2014-06-10 11:00:00 „Remont Ratusza – etap V” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 234 KiB)
 • SIWZ (DOC, 802 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (DOC, 138 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 353 KiB)
 • Załacznik nr 9/1 do SIWZ (PDF, 26.5 MiB)
 • Załacznik nr 9/2 do SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załacznik nr 9/3 do SIWZ (PDF, 16.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/4 do SIWZ (PDF, 867.9 KiB)
 • Załacznik nr 9/5 do SIWZ (PDF, 38.8 MiB)
 • Załacznik nr 9/6 do SIWZ (PDF, 13.3 MiB)
 • Załacznik nr 9/7 do SIWZ (PDF, 68.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/8 do SIWZ (PDF, 18.7 MiB)
 • Załacznik nr 9/9 do SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Załacznik nr 10 do SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • Załacznik nr 11 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 552.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ (XLS, 165 KiB)
 • Załacznik nr 14 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.7 KiB)
10 2013-08-22 2013-09-06 11:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu-Remont krużganków zamku w Nidzicy w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 254.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 255.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 212.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 214.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 295.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 198.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 213.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 230.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 17 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 53.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 299.2 KiB)
11 2013-01-22 2013-02-06 11:00:00 Remont cząstkowy elementów pasa drogowego dróg gminnych w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 321.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 301.4 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Projekt_umowy (PDF, 332.7 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ_Przedmiar_robót (PDF, 279.6 KiB)
 • zal_3_ do_SIWZ_oswiadczenia_ wykonawcy (PDF, 211.1 KiB)
 • zal_4_do_siwz_ wzór_oferty (PDF, 256.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 279 KiB)
12 2013-01-15 2013-01-30 11:00:00 Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miasta Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 194.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 294.8 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ (PDF, 337.8 KiB)
 • Załacznik nr 2 do SIWZ (PDF, 258.2 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ (PDF, 215.3 KiB)
 • Załacznik nr 4 do SIWZ (PDF, 235.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 280.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu