ˆ

Informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2020 r. (zmienionego Aneksem nr 1/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.) zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Nidzica uruchomiono Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze".
 
 
Działania Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” obejmują:
 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 4. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez Operatora, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie  oraz jego wydruk;
 5. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców - minimum jedno spotkanie w kwartale, minimum  cztery spotkania w roku (w sytuacji epidemii dopuszczalne spotkania online);
 6. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie Nidzica przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie elektronicznej;
 7. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina Nidzica takie realizuje);
 8. wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
 9. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 10. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z taką prośbą do Gminy Nidzica oraz przekazania wzoru ankiety;
 11. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
 12. przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie Nidzica, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie;
 13. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 
Obsługa interesantów w Gminnym Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Programu Czyste „Powietrze" odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 - 15.30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
Za obsługę Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” odpowiedzialny jest Pan Przemysław Brzuzy – inspektor ds. gospodarki komunalnej Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Brzuzy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-12 12:55:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksym
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-12 12:55:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12 13:05:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »