ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-07 11:45:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica,dnia 31 grudnia 2014 r.  
OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.                                                                                                      
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXXVIII/549/2013 z dnia  31 października 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 stycznia 2015 r. Do 13 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 2 pokój nr 2  w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. od godz. 15-tej do godz.17-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2015r.
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54.ust 2 oraz art. 46 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 j.t. ze zm.) , iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.W miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska . Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko,mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski w terminie do 02 marca 2015r ,w formach przewidzianych w art.40 cytowanej powyżej ustawy. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Nidzicy.
 
 
BURMISTRZ NIDZICY
JACEK KOSMALA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-07 11:44:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Skibińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-07 11:45:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Skibińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-07 12:45:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony