OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do... - Planowanie przestrzenne - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Planowanie przestrzenne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-23 15:21:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-23 15:21:48 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 maja 2018 r.
TI.6721.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XL/560/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Tatary, gmina Nidzica obejmującego teren oznaczony na załącznikach graficznych do w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 czerwca 2018 r. do dnia 03 lipca 2018r.,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 18 czerwca 2018 r. od godz. 15-tej do godz.17-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi zgodnie z art.18 ust.2 i 3 ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Nidzicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2018r.
 
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54.ust 2 i 3 oraz art. 46 ust.1  i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) , iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji  uwagi i wnioski w terminie do dnia 18 lipca 2018r, na zasadach ustalonych w art.18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Nidzicy.
 
 
 
 
 
                                                                            Burmistrz Nidzicy
                                                                             Jacek Kosmala
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 15:21:44
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 15:21:48
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 15:21:48
Artykuł był wyświetlony: 83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu