ˆ

Planowanie przestrzenne

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:42:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.) Paulina Maksym
13:41:20 Edycja elementu informacja Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.)
(widoczna od 2018-12-17 00:00:00)
Paulina Maksym

Zmiany z dnia: 2018-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:18 Edycja elementu informacja Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.)
(widoczna od 2018-12-17 00:00:00)
Paulina Maksym
12:54:41 Edycja elementu informacja Wykaz decyzji
(widoczna od 2018-12-17 00:00:00)
Paulina Maksym
12:54:33 Upublicznienie elementu informacja Wykaz decyzji
(widoczna od 2018-12-17 00:00:00)
Paulina Maksym
12:54:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz decyzji Paulina Maksym
« powrót do poprzedniej strony