ˆ

Planowanie przestrzenne

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:57:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego „Nidzica-Południe” na terenie Gminy Nidzica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2023-02-09 00:00:00)
Halina Jarzyńska
« powrót do poprzedniej strony