ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-18 13:37:44 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 kwietnia 2023 r.
TI.6730.22.2023
OBWIESZCZENIE
o  wystąpieniu o uzgodnienie projektu
decyzji o warunkach zabudowy
 
     Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony, że
 
w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) tut. Organ pismami z dnia 18 kwietnia 2023r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji do następujących organów:
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Geologa Wojewódzkiego – w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
  • Starosty Nidzickiego – w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz ochrony gruntów rolnych;
  • Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie melioracji wodnych;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
     Strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (https://bip.nidzica.pl/) w zakładce Ogłoszenia – komunikaty: Planowanie przestrzenne oraz będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wietrzychowo.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
     Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 kwietnia 2023r.
 
 
Sporządziła:
Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 13:37:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 13:37:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18 13:37:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony