ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-11 13:00:07 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 11 maja 2023 r.
TI.6730.22.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
     Na podstawie art. 36 oraz art. 49a ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775)
                                              
zawiadamiam strony,
 
że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy działek o nr ew. 14/67, 14/68, 14/69, 14/70 w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu nie zostanie załatwiona w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.
      Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 26 czerwca 2023 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. Organ zobowiązany był do przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w związku z powzięciem informacji o śmierci strony niniejszego postępowania oraz do dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi.
      Zgodnie z art. 37 § 1 ww. ustawy stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
1) Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
2) Postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
     Ponaglenie zgodnie z art. 37 § 2 zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego organu prowadzącego postępowanie.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (https://bip.nidzica.pl/) w zakładce Ogłoszenia – komunikaty: Planowanie przestrzenne oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy i  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wietrzychowo.
     Ponadto zgodnie z art. 63 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) należy wnosić na piśmie (osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego), za pomocą telefaksu (Fax: 896250711). Podania utrwalone w postaci elektronicznej należy wnosić na adres do doręczeń elektronicznych tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: /46t97laxgl/SkrytkaESP). Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej będą pozostawione bez rozpoznania.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 maja 2023r.
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 12:59:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 13:00:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11 13:00:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony