ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji i zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce o nr ew. 154/3 położonej w obrębie Kanigowo, gm. Nidzica.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-27 09:55:14 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                   Nidzica, dnia 27 września 2023 r.
TI.6733.3.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji i zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 §1 i  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony,
 
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce o nr ew. 154/3 położonej w obrębie Kanigowo, gm. Nidzica, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez:
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Geologa Wojewódzkiego – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Starostę Nidzickiego - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy – postanowienie znak: PZD.DT.m.4450.129.2023 z dnia 13 września 2023r.
     Jednocześnie zawiadamiam, że  został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania ww. decyzji.
     Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/) – w dniu 27.09.2023r.
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Tatary, Kanigowo.
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-27 09:54:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-27 09:55:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 09:55:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony