ˆ

Planowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ew.: 110/1, 109/3, 201/2, 176, 3348/5, 3348/6 położonych w obrębie Bolejny, gmina Nidzica.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-03 13:58:28 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 3 listopada 2023 r.
TI.6733.4.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o  wystąpieniu o uzgodnienie projektu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony, że
 
w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ew.: 110/1, 109/3, 201/2, 176, 3348/5, 3348/6  położonych w obrębie Bolejny, gmina Nidzica, stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tut. Organ pismami z dnia 3 listopada 2023r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji dla ww. inwestycji do następujących organów:
  • Starosty Nidzickiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w zakresie melioracji wodnych;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy – w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego.
     Strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek).
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (https://bip.nidzica.pl/) – w dniu 03.11.2023 r.
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bolejny.
 
 
Sporządziła: Paulina Byller

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 13:57:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 13:58:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 13:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony