ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-03 12:38:01 przez Paulina Maksym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 03 sierpnia 2022 r.
TI.6220.12.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.- dalej jako ooś), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
 
w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Litwinki na terenie działki nr 4/4 obręb Litwinki, gmina Nidzica, powiat nidzicki, w dniu 23 czerwca 2022r. wydane zostało postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu. Wobec braku w przewidzianym terminie zażalenia na powyższe postanowienie, zaszła (zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś) konieczność zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 03 sierpnia 2022r. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 5a ooś) uważa się za wycofane.
Na postanowienie zawieszające powyższe postępowanie nie przysługuje Stronom zażalenie (art. 63 ust. 6 ooś).
Zainteresowane strony, na każdym etapie postępowania, mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. Nr 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek).
Zawiadomienie Stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Litwinki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 12:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Maksym
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 12:38:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Maksym
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 12:38:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony