ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące „Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-15 11:25:51 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:
TI.6220.28.2023                                  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nidzicy nr 12/2020, znak: TI.6220.25.2020 z dnia 14.09.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin:
 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak:WOOŚ.4220.407.2023.SCH.1 z dnia 13.09.2023r. poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia przez Inwestora Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i konieczność przeanalizowania całego materiału dowodowego, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Inwestora kompletnego uzupełnienia;
 
2) Zgodnie z art. 37  Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, bądź w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy;
 
3) Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (zgodnie z art. 37 § 2 Kpa). Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, którym dla RDOŚ w Olsztynie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu  pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie,  podaje się do publicznej wiadomości, poprzez:
  • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nidzica.pl/),
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radomin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-15 11:24:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-15 11:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-15 11:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony