ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję środowiskową o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-27 13:41:43 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

TI.6220.28.2023
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NIDZICY
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
w dniu 27 listopada 2023 r. wydana została decyzja wydana została decyzja zmieniająca decyzję środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na dz. nr 67 obręb Radomin.
    W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy. Powyższego dokonać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13- 100 Nidzica, w godzinach urzędowania tj.: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz wtorek- piątek od godz. 7.30 do 15.30, za pośrednictwem operatora pocztowego lub (zgodnie z treścią art. 63 Kpa) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: 46t97laxgl/SkrytkaESP).
     Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radomin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Piotrkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-27 13:40:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-27 13:41:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 13:41:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony