ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni na różnego rodzaju odpady ulegające biodegradacji oraz ustabilizowane osady ściekowe o wydajności do 70 503 ton/rok w systemie zamkniętych bioreaktorów żelbetowych, wraz z boksami służącymi do przyjmowania odpadów i osadów ściekowych, oraz budowa placu dojrzewania dla odpadów wyjętych z bioreaktorów w celu przeprowadzenia drugiego stopnia kompostowania wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, oraz dostawą urządzeń technologicznych, lokalizowanej na działkach 7/6, 7/5,6/14 Obręb Tatary obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Nidzica, powiat nidzicki w dwóch etapach inwestycyjnych”.

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-14 12:28:56 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Nidzica, 14 czerwca 2024 r.
TI.6220.11.2024                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn, zm.), w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572)- dalej kpa,
 
zawiadamiam Strony postępowania, że
 
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Warszawie postanowieniem znak: W.RZŚ.4900.54.2024.SN z dnia 3 czerwca 2024r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS. 9022.1.19.2024 z dnia 11.06.2024r. wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji i/lub naniesienia stosownych poprawek w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • w dniu 14 czerwca 2024r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” z siedzibą w Nidzicy do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
     Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z treścią ww. postanowienia oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania. Powyższego dokonać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13- 100 Nidzica, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek- piątek od godz. 7.30 do 14.30, za pośrednictwem operatora pocztowego lub (zgodnie z treścią art. 63 Kpa) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (skrzynka e-puap: 46t97laxgl/SkrytkaESP).
     Na ww. postanowienie nie służy zażalenie.
     Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nidzicy;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nidzica.pl).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Arcyz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-14 12:27:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-14 12:28:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-14 12:28:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony