Burmistrz Nidzicy podaje informację o... - Ogłoszenia o przetargach - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Nidzicy podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-12 15:12:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 15:14:30 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nidzica, 12 czerwca 2018 r.
GMKR.6840.26.2017                                                                         
Burmistrz Nidzicy
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
W dniu 12 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 18A o godz. 1000 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
 1. Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Przetargiem objęto nieruchomości położone w miejscowości Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki nr: 450/1 o pow. 0,1700 ha - opis użytku: RV 0,0736 ha, RVI 0,0964 ha oraz 450/2 o pow. 0,1700 ha - opis użytku: RV 0,0985 ha, RVI 0,0715 ha.Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00021796/1.
 1. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Wikno, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działki położone w strefie zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok 200 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, natomiast do działki numer 450/2, na odcinku ok 30 m drogą gruntową. Działki porośnięte drzewostanem. Kształt działek regularny. Teren płaski. Wzdłuż zachodniej granicy działki numer 450/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem. Nieruchomości położone w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej.  Zaopatrzenie w:
 • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
 • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
 • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem I/MN.10 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, w tym 10/2.1 (dotyczy południowej części działek), na którym obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów oraz zakaz zabudowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl
w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.
Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia i nie są przedmiotem zobowiązań. 
 1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia   
    w przetargu: 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
5) Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:
1.   działka nr 450/1 – 83 640,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 15 640,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100);
2.  działka nr 450/2 – 87 822,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 422,00 zł (szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100). Najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta z uwagi na brak oferentów.
6) Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Brak.
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 15:12:32
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 15:14:30
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-12 15:14:30
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu