ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-05 15:13:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-05 15:13:49 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nidzica, 05 lipca 2018 r.
GMKR.6840.1.2016                                                               
Burmistrz Nidzicy
podaje informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
 
  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
W dniu 26 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 18A o godz. 1000 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.
  1. Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Przetargiem objęto nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie 5 m. Nidzica, oznaczoną jako działka nr 209/7 o pow. 0,0609 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00009457/3. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek: Bp.
  1. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej strefie miasta przy ulicy Młynarskiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, obiekty handlowo-usługowe oraz użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona na terenie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną. Kształt działki regularny. Teren płaski.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem D-32UM, przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość położona w obszarze przestrzeni publicznej. Ponadto wschodnia część działki (ok 14% powierzchni) położona jest w obszarze założenia urbanistycznego Starego Miasta z 2. połowy XIV w. wpisanego do rejestru zabytków, i w obszarze nawarstwień kulturowych Starego Miasta wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania  i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.
W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia na działce numer 209, z podziału której powstała m.in. działka numer 209/7 odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Energa Operator S.A. W wyniku przebudowy linii napowietrznej n.n. 0,4 kV na kablową, zdemontowane zostały istniejące na nieruchomości słupy i linie napowietrzne. Zgodnie z wyrażoną przez Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie zgodą, w momencie przeniesienia własności, działka numer 209/7 zostanie wydzielona z dotychczasowej księgi wieczystej i przeniesiona do nowo założonej bez ustanowionej służebności przesyłu. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia   
      w przetargu: 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
5) Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
Cena wywoławcza nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 209/7 wynosiła 218 940,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 40 940,00 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100). Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 221 130,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) łącznie z podatkiem VAT 23%.
6) Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
„TRANS-BUD” Łukasz Izydorczyk
 
Powyższy przetarg został zamknięty z wyłonieniem nabywcy.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 15:13:45
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 15:13:49
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 15:15:06
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu