ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Otwarte konkursy ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESACH: - ochrony i promocji zdrowia, - polityki społecznej, - kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, - kultury fizycznej.

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-27 12:42:36 przez Halina Jarzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 27.04.2023 r.
 PŚPRKS.524.3.2023
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESACH:
 • OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
 • POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • KULTURY FIZYCZNEJ
 
     Burmistrz Nidzicy na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:
-  ochrony i promocji zdrowia,
-  polityki społecznej,
- kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji ich członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Nidzicy w drodze Zarządzenia.
 
II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
 1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
 1. posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  o i wolontariacie, biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023  roku, ogłaszanych przez Burmistrza Nidzicy,
 3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych,
 5. posiadają doświadczenie w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.
 
III. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:
 1. Zadaniami komisji konkursowej jest:
 1. Opiniowanie pod względem formalnym i merytorycznym ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 3. rekomendowania zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Nidzicy,
 4. opracowanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej wraz z załącznikami.
 
IV. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
 
1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu: osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.” do dnia 08.05.2023r.
2. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
3. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia:
 1. niekompletne,
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1.
4. Spośród złożonych zgłoszeń Burmistrz Nidzicy dokona wyboru członków komisji konkursowej. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.
 
V. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji w sprawie naboru członków komisji konkursowej udziela Wydział Pozyskiwania Środków Pomocnych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1, tel. (89 625 07 63), pokój 49.
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-27 12:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-27 12:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-27 12:42:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony