ˆ

Najbliższa sesja

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o sesji LIII w dniu 24 maja 2018 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-16 12:57:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-16 12:57:52 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na LIII sesję Rady Miejskiej w Nidzicy, która odbędzie się 24 maja  2018 r. o godz. 1000
w Sali konferencyjnej nidzickiego ratusza, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
 
Porządek Obrad:
 
 1. Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 6. „70 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy” – prezentacja multimedialna.
 7. Informacja o zaplanowanych inwestycjach na terenie gminy w 2018 r.
 8. Ocena stanu ulic i dróg po okresie zimy. Niezbędne remonty.
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2017.
 11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018-2037;
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Nidzicy;
4) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Leśnej w Nidzicy;
5) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
7) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
12) zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
13) wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych na terenie Gminy Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku;
14) realizacji zadania publicznego „Można żyć inaczej” realizowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
       13.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
       14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                    /-/ Paweł Przybyłek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Przybyłek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 12:57:48
Wprowadził informację do BIP: Paulina Maksym Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 12:57:52
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 12:59:05
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu