ˆ

Skarbnik

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SKARBNIK MIASTA

Akapit nr 1 - brak tytułu

SKARBNIK MIASTA - Agnieszka Jastrzębowska
Tel:  (89) 625 07 39, pok. nr 21
 
 
     Skarbnik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu, w ramach swoich obowiązków służbowych. W przypadku nieobecności Skarbnika Miasta jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego.  
   
     Do zadań Skarbnika w szczególności należy:
1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu gminy;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych;
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
4) przygotowanie założeń budżetowych na każdy nowy rok budżetowy;
5) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy;
6) przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy;
7) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu gminy przez Urząd Miejski w Nidzicy i gminne jednostki organizacyjne celem zapobiegania przekroczeniom limitów wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej;
8) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
9) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy, bieżące rozliczanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji;
10) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
11) nadzorowanie i kontrolowanie działań podejmowanych w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi przez komórki organizacyjne Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów pod względem finansowym;
12) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań Wydziału Finansowego, w szczególności zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
13) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dochodów budżetu gminy;
14) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i terminowym przekazywaniem łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych; finansowych, w zakresie operacji finansowych oraz bilansu skonsolidowanego;
15) nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie;
16) opracowywanie propozycji polityki podatkowej gminy;
17) dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej;
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 
     Skarbnik sprawuje nadzór nad:
1) wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności;
2) rachunkowością budżetową;
3) prawidłowym i skutecznym prowadzeniem działań windykacyjnych. 
 
    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-10 14:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-10 14:41:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 09:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »