ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-24 08:18:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarz Miasta

Funkcję Sekretarza sprawuje Elżbieta Płoska

Tel:  (89) 625 0714
fax. (89) 625 07 11, pok. nr 36

Sekretarz Miasta - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z gminnymi jednostkami organizacyjnymi ,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
11) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw,
13) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Burmistrza,
14) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
15) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
     a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
     c) świadczeń socjalnych,
     d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
16) opracowywanie projektów zakresów czynności samodzielnych  stanowisk pracy oraz kierowników Wydziałów Urzędu,
17) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
18) bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
19) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację:   Data wytworzenia informacji: 2009-02-24 08:18:45
Osoba, która odpowiada za treść:   Data wprowadzenia do BIP 2009-02-24 08:18:45
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2009-02-24 08:18:50
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Skibińska Data ostatniej zmiany: 2014-02-17 12:38:16
Artykuł był wyświetlony: 3352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu