ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SEKRETARZ MIASTA

Akapit nr 1 - brak tytułu

SEKRETARZ MIASTA - Elżbieta Płoska
    Tel:  (89) 625 07 14 , pok. nr 36
 
 
     Sekretarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu, w ramach swoich obowiązków służbowych. W przypadku nieobecności Sekretarza Miasta jego obowiązki przejmuje Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 
 
     Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
      
     Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
2) opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy;
3) realizacja polityki kadrowej Urzędu;
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Urzędu;
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania spraw, w tym przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych;
6) dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek Urzędu;
7) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
8) przygotowywanie propozycji w zakresie usprawnienia pracy Urzędu;
9) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
10) nadzorowanie pracy Biura Obsługi Klientów w celu zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11) nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków;
12) nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów stanowionych przez organy Gminy oraz materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dla Rady i Burmistrza;
13) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
14) koordynacja i organizacja współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami;
15) podpisywanie dowodów księgowych;
16) weryfikacja oświadczeń majątkowych kierowników jednostek samorządowych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w tych jednostkach;
17) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi konkursami na wolne stanowiska urzędnicze oraz organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie;
18) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Nidzicy, za wyjątkiem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia;
19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 
     Sekretarz odpowiada za:
1) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
2) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników komórek organizacyjnych, za wyjątkiem zastępcy kierownika Wydziału Finansowego oraz dla samodzielnych stanowisk pracy;
3) prowadzenie księgi kontroli zewnętrznej oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 
     Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) sprawami obywatelskimi i organizacyjnymi;
2) Biurem Obsługi Klienta;
3) Biurem Rady Miejskiej;
4) Archiwum Zakładowym;
5) Urzędem Stanu Cywilnego.
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-10 14:09:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-10 14:34:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 09:25:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »