ˆ

Plany, strategie, opracowania

Drukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJA BURMISTRZA NIDZICY w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Nidzica na lata 2007-2015”.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-03-01 12:01:40 Informacja ogłoszona dnia 2012-03-01 12:02:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
BURMISTRZA NIDZICY
 
                W dniu 23 lutego 2012 r. Rada Miejska w Nidzicy podjęła Uchwałę NR XVI/273/2012  w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Nidzica na lata  2007-2015”.
                W dniu 26 stycznia 2012 roku do Urzędu Miejskiego w Nidzicy wpłynął wniosek od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nidzicy, ul. Kopernika 4 o włączenie karty projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica na lata 2007-2015. Dokument przyjęto Uchwałą Nr LX/651/2010 Rady Miejskiej               w Nidzicy z dnia 28 października 2010 roku.
                Burmistrz Nidzicy zgodnie z zapisem zawartym w pkt. VIII System monitorowania i oceny komunikacji społecznej podjął decyzję o przystąpieniu do jego aktualizacji.
                Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) organ przygotowujący projekt zmiany dokumentu wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu: Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica na lata                         2007-2015 - aktualizacja.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie z dnia 02 lutego 2012 r., znak: WOOŚ.410.17.2012.MT (data wpływu do UM w Nidzicy 06.02.2012 r.) stwierdził, że projektowane zmiany dokumentu nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko, nie istnieje zatem uzasadniona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym wykonywania prognozy.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nidzica na lata  2007-2015 umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego http://test.systemdobip.pl/gmina_nidzica/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1.
                Karta projektu została zapisana w wykazie zadań, w tabeli Nr 18 Lokalnego programu Rewitalizacji            (str 129).
Przedmiotem planowanej inwestycji jest termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie osiedla mieszkaniowego w mieście Nidzica.
Inwestycja polegać będzie na:
1/ dociepleniu ścian podłużnych warstwą styropianu grubości 10 cm w technologii
lekkiej-mokrej;
2/ wymianie parapetów na parapety z blachy powlekanej;
3/ wymianie okien w części wspólnej tj. klatki schodowej na PCV;
4/ uzupełnienie izolacji termicznej(otulin) rur ciepłowniczych w piwnicy;
5/ remoncie balkonów;
6/ wymianie pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z remontem kominów ponad dachem.
 
Dariusz Szypulski
                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nidzicy
 
 
 
Nidzica, dn. 01 marca 2012 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Krystkiewicz-Hablutzel Data wytworzenia informacji: 2012-03-01 12:01:40
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Szypulski Data wprowadzenia do BIP 2012-03-01 12:01:40
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2012-03-01 12:02:52
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Skibińska Data ostatniej zmiany: 2012-03-01 13:03:36
Artykuł był wyświetlony: 1457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu