ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UWIERZYTELNIANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-05-23 15:45:16 Informacja ogłoszona dnia 2013-05-23 15:45:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWIERZYTELNIANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW
Uprawnieniem organów administracji jest prawo do uwierzytelniania kopii dokumentów wynikające z przepisów szczególnych:
1.      uwierzytelnianie na żądanie strony odpisów lub kopii akt sprawy lub wydawanie jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów– na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) ,
2.      uwierzytelnianie na żądanie strony odpisów lub kopii akt sprawy lub wydawanie jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów- na podstawie art. 178 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
3.      organy władzy publicznej i inne organy państwowe poświadczają, na potrzeby postępowania cywilnego, odpisy lub wyciągi z własnych dokumentów urzędowych- na podstawie art. 250 i 722 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
4.      kierownik urzędu stanu cywilnego może uwierzytelnić fotokopię lub kserokopię odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 roku o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 216, poz. 1676).na mocy której adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy są uprawnieni do uwierzytelniania kopii dokumentów w sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych, w których występują jako pełnomocnicy swoich klientów.  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami jeżeli dokument znajduje się w aktach innego organu, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (§ 2 art. 76a k.p.a).
Niezależnie od wprowadzonych zmian w prawie niezmienione pozostało uprawnienie notariuszy wynikające z art. 96 pkt 2 w zw. z art. 99 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). Notariusz był i pozostał nadal upoważniony do poświadczania zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Płoska Data wytworzenia informacji: 2013-05-23 15:45:16
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Płoska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-23 15:45:16
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2013-05-23 15:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 08:58:40
Artykuł był wyświetlony: 6525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu