ˆ

WYBORY I REFERENDA

Drukuj informację

Szczegóły informacji

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-02-25 08:17:23 Informacja ogłoszona dnia 2015-02-25 08:17:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PLAKAT WYBORCZY

http://prezydent2015.pkw.gov.pl


Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
INFORMACJA o obwodach głosowania oraz pracy lokali wyborczych w ponownym glosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2015 r.
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
rozpoczynają pracę w lokalach od godziny 600,natomiast
lokale czynne będą dla wyborców
od godziny 700 do godziny 2100
Uprzejmie informuję, że w związku z głosowaniem ponownym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 43 w Olsztynie będzie pełnił dyżur
w dniach :
1)   23 maja 2015 r. (sobota) w godzinach: 800- 2000- dyżur telefoniczny tel. 501 102 371,
 
2)   24 maja 2015 r. ( niedziela) - od godziny 530 do czasu zakończenia pracy i przekazania protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze.
 
                                                                                                Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej 
                                                                                                                          Elżbieta Płoska

1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2. Kalendarz Wyborczy
 3. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
4. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym glosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

 

     I.        Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Burmistrza związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.       Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nidzica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2.  Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Zespołu ds. wykonywania zadań wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

3. Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 15.04.2015r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 7.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 10.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 160/2015 z dnia 18.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

4.  Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 17.04.2015r. w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczych pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownika zakładu opieki zdrowotnej.

5. Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 17.04.2015r. w sprawie  powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 27.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 7.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 148/2015 z dnia 10.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 161/2015 z dnia 18.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

6. Zarządzenie Nr 124/20158 z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2015

Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 30.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 7.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 146/2015 z dnia 10.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Zarządzenie Nr 159/2015 z dnia 18.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Zarządzenie Nr 162/2015 z dnia 20.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

    II.        Obwody głosowania:

1.     Uchwała Nr XXV/390/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30.10.2012r .w sprawie podziału Gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (z późn. zm.)

2.     Obwieszczenie Burmistrza Nidzicy z dnia 08.04.2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 III.        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych >>>

1.    Informacja Burmistrza Nidzicy z dnia 27 marca 2015 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   IV.        Spisy wyborców oraz zasady głosowania korespondencyjneg:

1.      Informacja Burmistrza Nidzicy o warunkach udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

2.     wniosek o dopisanie do spisu wyborców

3.    wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

4.     wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

5.      zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

6.       Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015r. dotycząca głosowania korespondencyjnego.

7.     zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  

    V.        Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju i za granicą:

1.     Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,

2.     Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,

3.    Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

   VI.        Obwodowe komisje wyborcze:

1.    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych.

2. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 43 w Olsztynie o składzie,siedzibie i pełnionych dyżurach.

3. Informacja  o siedzibie i składach Obwodowych Komisji Wyborczych.

4.     Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji

5.     Uchwała PKW w sprawie powoływania komisji

6.     Informacja Burmistrza o terminie zgłaszania kandydatów na członków komisji

7. Komunikat Burmistrza Nidzicy z dnia 17 kwietnia 2015 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

8. Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015r. do Wyborców

9. Komunikat Burmistrza Nidzicy w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców'

- Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 

10. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami.

   VII.        Komunikaty PKW opracowane w formie wideo:

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I tura)
https://youtu.be/rItlXEwV4Tg

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Uprawnieni do głosowania
https://youtu.be/8J8OD_wzl0I

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Niepełnosprawni
https://youtu.be/BAA9juvB21k

Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/rJumCYjeMW0

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Płoska Data wytworzenia informacji: 2015-02-25 08:17:23
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Płoska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-25 08:17:23
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Dobrowolski Data udostępnienia informacji: 2015-02-25 08:17:48
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Waśk Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 09:21:42
Artykuł był wyświetlony: 1756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu