ˆ

Konsultacje społeczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-03 14:44:00 przez Halina Jarzyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

PŚPRKS.520.2.2023
 
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024
 
 
     Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 1916/2023 z dnia 3 października 2023 r. oraz załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 04.10.2023 r.- 25.10.2023 r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 
     Celem konsultacji było poznanie opinii rad działalności pożytku publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok  2024.
 
     Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami rad działalności pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na obszarze Gminy Nidzica, które odbyło się
w dniu 20.10.2023 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.  Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych nie było uwag co do zapisów zawartych w projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami  wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024.
 
     Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone również w formie badania ankietowego, w ramach którego nie złożono formularzy uwag.
 
     Roczny Program Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 jest spójny z katalogiem strefy zadań publicznych zawartym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Sporządziła:
Renata Żbikowska          
 
Burmistrz Nidzicy
                                                                                                                                                                                                                /-/ Jacek Kosmala

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 14:42:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Halina Jarzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 14:44:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Halina Jarzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 14:44:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony