ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 984/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w rt.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 14:15:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

PKS.520.2.2017
 
 
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018
 
 
           Na podstawie  załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 26.10.2017r.- 10.11.2017r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
       Celem konsultacji było poznanie opinii rad działalności pożytku publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok  2018.
 
        Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie badania ankietowego, w ramach którego złożono 2 formularze uwag odnoszących się do podpisania umów na początku roku  oraz współpraca merytoryczna z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w zakresie tworzenia, koordynowania i rozwijania kręgów wsparcia oraz współpracy podczas procesu rekrutacji  rodzin do kręgu, współpraca w zakresie  wdrażania lokalnej kampanii społecznej oraz tworzenia i koordynowania pracy koalicji sojuszników, podejmowanie działań promujących ideę wsparcia Środowiskowego osób z niepełnosprawnością oraz Modelu „Bezpieczna przyszłość” i Kręgów Wsparcia.
      Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone również w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami rad działalności pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na obszarze Gminy Nidzica, które odbyło się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.  Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych wnioskowani o jak najszybsze ogłoszenie konkursu ofert na 2018r. Został również poruszony temat co z możliwością udzielania przez gminę nieoprocentowanych pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów unijnych.
 
    Roczny Program Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 jest spójny z katalogiem strefy zadań publicznych zawartym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
Burmistrz Nidzicy
Jacek Kosmala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Kosmala Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Kosmala Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 14:15:40
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Lisiecka Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 14:19:12
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Lisiecka Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 14:19:11
Artykuł był wyświetlony: 276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu