ˆ

Prawo miejscowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pobierz akty prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-01-16 14:49:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Nidzica
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Gmina Nidzica udostępnia nieodpłatnie:
1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka - „Pobierz akty prawne” oraz w formie elektronicznej - do powszechnego wglądu - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy w punkcie obsługi interesanta.
2. Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka - „Pobierz akty prawne”; do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pokój nr 49 (Biuro Rady).
3. Udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Cena arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 390/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego - wynosi:0,20 zł za stronę.
Wydawaniem wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz wyliczeniem kosztów ich sporządzenia zajmuje się pracownik punktu obsługi interesanta, a pod jego nieobecność pracownik sekretariatu. Wydanie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Wniosek do pobrania
Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Pobierz akty prawne
1. Dziennik Ustaw
2. Monitor Polski
3. Dzienniki Urzędowe Województwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Płoska Data wytworzenia informacji: 2012-01-16 14:49:43
Osoba, która odpowiada za treść: Elzbieta Płoska Data wprowadzenia do BIP 2012-01-16 14:49:43
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2012-01-16 14:51:42
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 10:38:06
Artykuł był wyświetlony: 8322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu