ˆ

Informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o środowisku- rok 2014

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-01-03 14:34:01 Informacja ogłoszona dnia 2014-01-03 14:34:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer karty informacyjnej/rok
Rodzaj dokumentu
Nazwa dokumentu
Temat dokumentu
Znak sprawy
Plik do pobrania
 1/2014
 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów.
 Opracowanie ekofizjograficzne - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części obrębu geodezyjnego Frąknowo.
 inne
 TI.6721.1.2012
 2/2014
 Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Frąknowo, gm.Nidzica. 
 inne
TI.6721.1.2012 
 3/2014
 Projekty polityk, strategii, planów lub programów.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częci obrębu geodezyjnego Frąknowo.  
 inne
TI.6721.1.2012 
 4/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Ochrona powietrza
 TI.6220.1.2014
 5/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2014
 6/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2014
 7/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek na wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2014
 8/2014
Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2014
9/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.03.2014
10/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.04.2014
11/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.07.2014
12/2014
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.07.2014
13/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.08.2014
14/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.09.2014
15/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.10.2014
16/2014
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.10.2014
17/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.11.2014
18/2014
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.2014
19/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.12.2014
20/2014
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.12.2014
21/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.13.2014
22/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.15.2014
23/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.16.2014
24/2014
Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
GMKR.6131.17.2014
 25/2014
 
Wnioski o wydanie decyzji
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Ochrona powierzchni ziemi
 
TI.6220.16.2013
 
 26/2014
 
Wniosek o wydanie postanowienia
 
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
 
Ochrona powierzchni ziemi.
 
TI.6220.1.2014
 
 27/2014
 
Wnioski o wydanie decyzji
 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Ochrona powietrza
 
TI.6220.2.2014
 
 28/2014
 
Wnioski o wydanie decyzji
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
Ochrona powierzchni ziemi
 
TI.6220.1.2014
 
 29/2014
 
Prognoza oddziaływania na środowisko
 
Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
 
inne
 
GMKR.602.1.2013
 
30/2014
 Projekty polityk, strategii, planów lub programów
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
 Inne
GMKR.602.1.2013 
31/2014
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica.
Inne 
TI.6221.2.2012 
32/2014
Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów  
Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki, gmina Nidzica
 
Inne 
TI.6221.2.2012
33/2014
 Projekty polityk, strategii ,planów lub programów
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica. 
Inne 
 TI.6221.2.2012
34/2014
wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
ochrona powietrza
TI.6220.3.2014
35/2014
postanowienia
 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.3.2014
36/2014
wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powietrza
 TI.6220.6.2014
37/2014
 decyzje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
GMKR.7624-13/10
38/2014
decyzje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.3.2014
39/2014
postanowienia
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.2.2014
40/2014
decyzje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.2.2014
41/2014
postanowienia
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.6.2014
42/2014
decyzje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.2.2014
43/2014
 polityki, strategie ,plany lub programy.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica.
inne
TI.6221.2.2012
 
44/2014
 Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica.
 inne
TI.6221.2.2012
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załączniki Nr 1, 3, 4  do Prognozy Oddziaływania Na Środowisko Załącznik Nr 2 do  Prognozy Oddziaływania Na Środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik nr 1 do Aneksu Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
45/2014
wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi 
TI.6220.10.2014
46/2014
decyzje
Decyzja umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.10.2014
47/2014
wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.12.2014
48/2014
 postanowienia
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
 ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.12.2014
49/2014
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.13.2014
50/2014
 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Raport oddziaływania na środowisko
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.12.2014
51/2014
postanowienia
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.13.2014
52/2014
decyzje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
TI.6220.13.2014
53/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2014
54/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2014
55/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2014
56/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2014
57/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.03.2014
58/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
GMKR.6131.03.2014 
59/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.04.2014
60/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.04.2014
61/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.07.2014
62/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.07.2014
63/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.08.2014
64/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.08.2014
65/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.09.2014
66/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.09.2014
67/2014
Wnioski o wydanie decyzji 
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.10.2014
68/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew 
 GMKR.6131.10.2014
69/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.11.2014
70/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.11.2014
71/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew  
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.12.2014
72/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew 
Usuwanie drzew 
 GMKR.6131.12.2014
73/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.13.2014
74/2014
 Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja na usunięcie drzew  
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.13.2014
75/2014
 Wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
 Usuwanie drzew
 GMKR.6131.15.2014
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 14:34:01
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2014-01-03 14:34:01
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2014-01-03 14:34:14
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 12:58:24
Artykuł był wyświetlony: 1925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu