ˆ

Informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o środowisku- rok 2015

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-01-08 12:02:03 Informacja ogłoszona dnia 2015-01-08 12:02:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer karty informacyjnej/rok
Rodzaj dokumentu
Nazwa dokumentu
Temat dokumentu
Znak sprawy
Plik do pobrania
1/2015
 Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała,  gm. Nidzica.
inne
 TI.6721.2.2013
2/2015
 Projekty polityk, strategii, planów lub  programów.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gm. Nidzica.
inne
TI.6721.1.2.2013 
3/2015
 Prognoza oddziaływania na środowisko
 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 -2022
 inne
 GMKR.061.1.2014
4/2015
 
Projekty polityk, strategii, planów lub programów.
 Strategia Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014-2022
 inne
 GMKR.061.1.2014
5/2015
 Prognoza oddziaływania na środowisko
 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.
 inne
 TI.6721.1.2013
6/2015
 Projekty polityk, strategii, planów lub programów.
 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.
 inne
 TI.6721.1.2013
7/2015
 Opracowanie ekofizjograficzne
 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.
 inne
 TI.6721.1.2013
8/2015
 Prognoza oddziaływania na środowisko
 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gm. Nidzica.Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gm. Nidzica.
 inne
 TI.6721.2.2013
9/2015
 polityki, strategie, plany lub programy.
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gm. Nidzica.
 inne
 TI.6721.2.2013
 
10/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2015
11/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.01.2015
12/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2015
13/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.02.2015
14/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.03.2015
15/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.03.2015
 16/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.08.2015
 17/2015
  Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.08.2015
 18/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.09.2015
 19/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.09.2015
 20/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.10.2015
 21/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.10.2015
 22/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.11.2015
 23/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.11.2015
 24/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.12.2015
 25/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.12.2015
 26/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.13.2015
 27/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.13.2015
 28/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.15.2015
 29/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.15.2015
 30/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.16.2015
 31/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.16.2015
 32/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.17.2015
 33/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.17.2015
 34/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.18.2015
 35/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.18.2015
 36/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.19.2015
 37/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.19.2015
 38/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.20.2015
 39/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.20.2015
 40/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.21.2015
 41/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.21.2015
 42/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.24.2015
 43/2015
 Decyzja na usunięcie drzew
 Decyzja na usunięcie drzew
Usuwanie drzew
 GMKR.6131.24.2015
 44/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.1.2015
 45/2015
 postanowienia
 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.1.2015
 46/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.12.2014
 47/2015
 wnioski o wydanie decyzji
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.4.2015
 48/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.1.2015
 49/2015
 postanowienia
 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.4.2015
 50/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.4.2015
 51/2015
 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 Raport oddziaływania na środowisko
ochrona przed hałasem
 TI.6220.4.2013
 52/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.9.2015
 53/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.10.2015
 54/2015
 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 Raport oddziaływania na środowisko
ochrona przed hałasem
 TI.6220.9.2013
 55/25015
 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 Raport oddziaływania na środowisko
ochrona przed hałasem
 TI.6220.15.2013
 56/2015
 postanowienia
 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.9.2015
 57/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.9.2015
 58/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.12.2015
 59/2015
 postanowienia
 Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.10.2015
 60/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.15.2013
 61/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.4.2013
 62/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.10.2015
 63/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.14.2015
 64/2015
 Postanowienie
 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
ochrona przed hałasem
 TI.6220.12.2015
 65/2015
 polityki, strategie, plany lub  programy.
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica.
inne
 TI.6721.1.2013
 66/2015
 postanowienia
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.14.2015
 67/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.10.2015
 68/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.10.2015
 69/2015
 decyzje
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.9.2013
 70/2015
 Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 Raport oddziaływania na środowisko
ochrona przed hałasem
 TI.6220.12.2015
 71/2015
 wnioski o wydanie decyzji,
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ochrona powierzchni ziemi
 TI.6220.19.2015
 72/2015 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.26.2015 POBIERZ
73/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.26.2015 POBIERZ
74/2015 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.27.2015 POBIERZ
75/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.27.2015 POBIERZ
76/2015 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.31.2015 POBIERZ
77/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.31.2015 POBIERZ
78/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.32.2015 POBIERZ
79/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.32.2015 POBIERZ
80/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.33.2015 POBIERZ
81/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.33.2015 POBIERZ
82/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.34.2015 POBIERZ
83/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.34.2015 POBIERZ
84/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.35.2015 POBIERZ
85/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.35.2015 POBIERZ
86/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.37.2015 POBIERZ
87/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.37.2015 POBIERZ
88/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.38.2015 POBIERZ
89/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.38.2015 POBIERZ
90/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.41.2015 POBIERZ
91/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.41.2015 POBIERZ
92/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.44.2015 POBIERZ
93/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.44.2015 POBIERZ
94/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.45.2015 POBIERZ
95/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.45.2015 POBIERZ
96/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.46.2015 POBIERZ
97/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.46.2015 POBIERZ
98/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.50.2015 POBIERZ
99/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.50.2015 POBIERZ
100/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.51.2015 POBIERZ
101/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.51.2015 POBIERZ
102/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.52.2015 POBIERZ
103/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.52.2015 POBIERZ
104/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.53.2015 POBIERZ
105/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.53.2015 POBIERZ
106/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.54.2015 POBIERZ
107/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.54.2015 POBIERZ
108/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.55.2015 POBIERZ
109/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.55.2015 POBIERZ
110/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.57.2015 POBIERZ
111/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.57.2015 POBIERZ

Akapit nr 2 - brak tytułu

112/2015                Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew                                    GMKR.6131.59.2015 POBIERZ
113/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.59.2015 POBIERZ
114/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.62.2015 POBIERZ
115/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.62.2015 POBIERZ
116/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.65.2015 POBIERZ
117/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.65.2015 POBIERZ
118/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.66.2015 POBIERZ
119/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.66.2015 POBIERZ
120/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.67.2015 POBIERZ
121/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.67.2015 POBIERZ
122/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.69.2015 POBIERZ
123/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.69.2015 POBIERZ
124/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.70.2015 POBIERZ
125/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.70.2015 POBIERZ
126/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.71.2015 POBIERZ
127/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.71.2015 POBIERZ
128/2015
Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.72.2015 POBIERZ
129/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.72.2015 POBIERZ
130/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.73.2015 POBIERZ
131/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.73.2015 POBIERZ
132/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.74.2015 POBIERZ
133/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.74.2015 POBIERZ
134/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.75.2015 POBIERZ
135/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.75.2015 POBIERZ
136/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.76.2015 POBIERZ
137/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.76.2015 POBIERZ
138/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.77.2015 POBIERZ
139/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.77.2015 POBIERZ
140/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.79.2015 POBIERZ
141/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.79.2015 POBIERZ
142/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.80.2015 POBIERZ
143/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.80.2015 POBIERZ
144/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.81.2015 POBIERZ
145/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.81.2015 POBIERZ
146/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.83.2015 POBIERZ
147/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.83.2015 POBIERZ
148/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.84.2015 POBIERZ
149/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.84.2015 POBIERZ
150/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.85.2015 POBIERZ
151/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.85.2015 POBIERZ
152/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.86.2015 POBIERZ
153/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.86.2015 POBIERZ
154/2015
Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.87.2015 POBIERZ
155/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.87.2015 POBIERZ
156/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.89.2015 POBIERZ
157/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.89.2015 POBIERZ
158/2015 Wnioski o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Usuwanie drzew GMKR.6131.90.2015 POBIERZ
159/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.91.2015 POBIERZ
160/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.91.2015 POBIERZ
161/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.92.2015 POBIERZ
162/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.92.2015 POBIERZ
163/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.94.2015 POBIERZ
164/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.95.2015 POBIERZ
165/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.95.2015 POBIERZ
166/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.97.2015 POBIERZ
167/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.98.2015 POBIERZ
168/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.98.2015 POBIERZ
169/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.99.2015 POBIERZ
170/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.99.2015 POBIERZ
171/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.100.2015 POBIERZ
172/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.100.2015 POBIERZ
173/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.101.2015 POBIERZ
174/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.102.2015 POBIERZ
175/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.106.2015 POBIERZ
176/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.106.2015 POBIERZ
177/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.107.2015 POBIERZ
178/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.107.2015 POBIERZ
179/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.108.2015 POBIERZ
180/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.108.2015 POBIERZ
181/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.109.2015 POBIERZ
182/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.109.2015 POBIERZ
183/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.110.2015 POBIERZ
184/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.110.2015 POBIERZ
185/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.111.2015 POBIERZ
186/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.111.2015 POBIERZ
187/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.112.2015 POBIERZ
188/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.112.2015 POBIERZ
189/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.113.2015 POBIERZ
190/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.113.2015 POBIERZ
191/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.114.2015 POBIERZ
192/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.114.2015 POBIERZ
193/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.117.2015 POBIERZ
194/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.117.2015 POBIERZ
195/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.118.2015 POBIERZ
196/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.118.2015 POBIERZ
197/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.119.2015 POBIERZ
198/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.120.2015 POBIERZ
199/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.120.2015 POBIERZ
200/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.121.2015 POBIERZ
201/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.122.2015 POBIERZ
202/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.122.2015 POBIERZ
203/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.123.2015 POBIERZ
204/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.125.2015 POBIERZ
205/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.125.2015 POBIERZ
206/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.126.2015 POBIERZ
207/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.127.2015 POBIERZ
208/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.127.2015 POBIERZ
209/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.128.2015 POBIERZ
210/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.128.2015 POBIERZ
211/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.130.2015 POBIERZ
212/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.131.2015 POBIERZ
213/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.131.2015 POBIERZ
214/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.132.2015 POBIERZ
215/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.135.2015 POBIERZ
216/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.135.2015 POBIERZ
217/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.137.2015 POBIERZ
218/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.137.2015 POBIERZ
219/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.138.2015 POBIERZ
220/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.138.2015 POBIERZ
221/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.139.2015 POBIERZ
222/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.139.2015 POBIERZ
223/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.141.2015 POBIERZ
224/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.141.2015 POBIERZ
225/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.143.2015 POBIERZ
226/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.143.2015 POBIERZ
227/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.144.2015 POBIERZ
228/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.147.2015 POBIERZ
229/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.147.2015 POBIERZ
230/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.148.2015 POBIERZ
231/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.148.2015 POBIERZ
232/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.149.2015 POBIERZ
233/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.149.2015 POBIERZ
234/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.150.2015 POBIERZ
235/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.150.2015 POBIERZ
236/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.151.2015 POBIERZ
237/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.151.2015 POBIERZ
238/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.152.2015 POBIERZ
239/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.152.2015 POBIERZ
240/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.153.2015 POBIERZ
241/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.153.2015 POBIERZ
242/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.154.2015 POBIERZ
243/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.154.2015 POBIERZ
244/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.155.2015 POBIERZ
245/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.155.2015 POBIERZ
246/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.156.2015 POBIERZ
247/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.156.2015 POBIERZ
248/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.157.2015 POBIERZ
249/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.157.2015 POBIERZ
250/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.158.2015 POBIERZ
251/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.158.2015 POBIERZ
252/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.162.2015 POBIERZ
253/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.162.2015 POBIERZ
254/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.163.2015 POBIERZ
255/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.163.2015 POBIERZ
256/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.164.2015 POBIERZ

Akapit nr 3 - brak tytułu

206/2015          Decyzja na usunięcie drzew    Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew          GMKR.6131.164.2015 POBIERZ                            
207/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.165.2015 POBIERZ
208/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.166.2015 POBIERZ
209/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.166.2015 POBIERZ
210/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.169.2015 POBIERZ
211/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.169.2015 POBIERZ
212/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.170.2015 POBIERZ
213/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.170.2015 POBIERZ
214/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.171.2015 POBIERZ
215/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.171.2015 POBIERZ
216/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.172.2015 POBIERZ
217/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.172.2015 POBIERZ
218/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.173.2015 POBIERZ
219/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.173.2015 POBIERZ
220/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.177.2015 POBIERZ
221/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.177.2015 POBIERZ
222/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.178.2015 POBIERZ
223/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.178.2015 POBIERZ
224/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.179.2015 POBIERZ
225/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.179.2015 POBIERZ
226/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.180.2015 POBIERZ
227/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.180.2015 POBIERZ
228/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.181.2015 POBIERZ
229/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.181.2015 POBIERZ
230/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.182.2015 POBIERZ
231/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.182.2015 POBIERZ
232/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.183.2015 POBIERZ
233/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.183.2015 POBIERZ
234/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.184.2015 POBIERZ
235/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.184.2015 POBIERZ
236/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.185.2015 POBIERZ
237/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.185.2015 POBIERZ
238/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.186.2015 POBIERZ
239/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.186.2015 POBIERZ
240/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.189.2015 POBIERZ
241/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.189.2015 POBIERZ
242/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.190.2015 POBIERZ
243/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.190.2015 POBIERZ
244/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.191.2015 POBIERZ
245/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.191.2015 POBIERZ
246/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.192.2015 POBIERZ
247/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.192.2015 POBIERZ
248/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.193.2015 POBIERZ
249/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.193.2015 POBIERZ
250/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.196.2015 POBIERZ
251/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.196.2015 POBIERZ
252/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.197.2015 POBIERZ
253/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.197.2015 POBIERZ
254/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.198.2015 POBIERZ
255/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.198.2015 POBIERZ
256/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.201.2015 POBIERZ
257/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.201.2015 POBIERZ
258/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.202.2015 POBIERZ
259/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.202.2015 POBIERZ
260/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.203.2015 POBIERZ
261/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.203.2015 POBIERZ
262/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.204.2015 POBIERZ
263/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.204.2015 POBIERZ
264/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.208.2015 POBIERZ
265/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.208.2015 POBIERZ
266/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.209.2015 POBIERZ
267/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.209.2015 POBIERZ
268/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.211.2015 POBIERZ
269/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.211.2015 POBIERZ
270/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.212.2015 POBIERZ
271/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.212.2015 POBIERZ
272/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.213.2015 POBIERZ
273/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.213.2015 POBIERZ
274/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.215.2015 POBIERZ
275/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.216.2015 POBIERZ
276/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.216.2015 POBIERZ
277/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.217.2015 POBIERZ
278/2015 Decyzja na usunięcie drzew Decyzja na usunięcie drzew Usuwanie drzew GMKR.6131.217.2015 POBIERZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 12:02:03
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2015-01-08 12:02:03
Wprowadził informację do BIP: Joanna Skibińska Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 12:02:20
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 12:58:40
Artykuł był wyświetlony: 1855 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu