ˆ

Informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o środowisku - rok 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-16 12:01:59 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-16 13:13:51 przez Adrian Chabowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Numer karty informacyjnej/rok
Rodzaj dokumentu
Nazwa dokumentu
Temat dokumentu
Znak sprawy
Plik do pobrania
1/2017 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów. Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. inne TI.6721.2.2016
2/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. inne TI.6221.2.2016
3/2017 Projekty polityk ,strategii, planów lub programów Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. inne TI.6221.2.2016
4/2017 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów . Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica. inne TI.6721.1.2016
5/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica. inne TI.6221.1.2016
6/2017 Projekty polityk ,strategii, planów lub programów Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gmina Nidzica. inne TI.6221.1.2016
7/2017 polityki ,strategie, plany lub programy Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. inne TI.6221.2.2016
8/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. inne TI.6221.2.2016
9/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gm. Nidzica   TI.6221.1.2016
 
 
 
 
10/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, gm. Nidzica   TI.6221.1.2016
11/2017 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki, gmina Nidzica   TI.6721.3.2016
12/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki, gmina Nidzica   TI.6221.1.2016
13/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   TI.6221.3.2016
14/2017 Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki gm. Nidzica.   TI.6221.3.2016
15/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki gm. Nidzica.   TI.6221.3.2016

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Karty Informacyjne - wnioski o wydanie decyzji, decyzje, postanowienia, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Numer karty informacyjnej/rok
Rodzaj dokumentu
Nazwa dokumentu
Temat dokumentu
Znak sprawy
Plik do pobrania
1/2017 Decyzje Decyzja środowiskowa Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.32.2016 POBIERZ
2/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.2.2017 POBIERZ
3/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach          Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.6.2017 POBIERZ
4/2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.34.2016 POBIERZ
5/2017 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia Raport Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.22.2016 POBIERZ
6/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.8.2017 POBIERZ
7/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.11.2017 POBIERZ
8/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.14.2017 POBIERZ
9/2017 Postanowienie Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.11.2017 POBIERZ
10/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.15.2017 POBIERZ
11/2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.11.2017 POBIERZ
12/2017 Postanowienie Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.14.2017 POBIERZ
13/2017 Postanowienie Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.15.2017 POBIERZ
14/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.24.2017 POBIERZ
15/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.25.2017 POBIERZ
16/2017 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia Raport Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.14.2017 POBIERZ
17/2017 Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.6.2017 POBIERZ
18/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.27.2017 POBIERZ
19/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wniosek o wydanie decyzji Ochrona powierzchni ziemi TI.6220.29.2017 POBIERZ

Akapit nr 3 - brak tytułu

Karty informacyjne - wnioski o wydanie decyzji, decyzje, postanowienia, decyzje o usuwaniu drzew i krzewów
 
 

POBIERZ
Numer karty informacyjnej/rok
Rodzaj dokumentu
Nazwa dokumentu
Temat dokumentu
Znak sprawy
Plik do pobrania
1/2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.05.2017 POBIERZ
2/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.05.2017 POBIERZ
3/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.08.2017 POBIERZ
4/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.08.2017 POBIERZ
5/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.10.2017 POBIERZ
6/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów
Decyzja o usunięciu drzew i krzewów
 
Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.10.2017 POBIERZ
7/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.11.2017 POBIERZ
8/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.11.2017 POBIERZ
9/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.14.2017 POBIERZ
10/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów
Decyzja o usunięciu drzew i krzewów
Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.14.2017 POBIERZ
11/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.15.2017 POBIERZ
12/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.15.2017 POBIERZ
13/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.18.2017 POBIERZ
14/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.18.2017 POBIERZ
15/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.23.2017 POBIERZ
16/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.23.2017 POBIERZ
17/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wnioski o wydanie decyzji Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.24.2017 POBIERZ
18/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.24.2017 POBIERZ
19/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.27.2017 POBIERZ
20/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.27.2017 POBIERZ
21/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.27.2017 POBIERZ
22/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.27.2017 POBIERZ
23/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.41.2017 POBIERZ
24/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.41.2017 POBIERZ
25/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.51.2017 POBIERZ
26/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.51.2017 POBIERZ
27/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.52.2017 POBIERZ
28/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.52.2017 POBIERZ
29/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.56.2017 POBIERZ
30/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.56.2017 POBIERZ
31/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.57.2017 POBIERZ
32/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.57.2017 POBIERZ
33/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.61.2017 POBIERZ
34/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.61.2017 POBIERZ
35/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.68.2017 POBIERZ
36/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.68.2017 POBIERZ
37/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.73.2017 POBIERZ
38/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.73.2017 POBIERZ
39/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.77.2017 POBIERZ
40/2017 Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Decyzja o usunięciu drzew i krzewów Usuwanie drzew i krzewów GMKR.6131.77.2017 POBIERZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 12:01:59
Wprowadził informację do BIP: Adrian Chabowski Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 13:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Maksym Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 09:24:40
Artykuł był wyświetlony: 1139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu