ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 14:27:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 14:28:24 przez Paulina Maksym, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, 14 marca 2018 r.
TI.6733.3.2018
 
OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie
 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
iż w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. działki 72 wraz z jej odwodnieniem na działkach o nr ew. 40/4, 63/2, 72 i 3408/1 w obrębie Piotrowice, gmina Nidzica.
dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez:
  1. Starostę Nidzickiego - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
  3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – uzgodnienie pozytywne – postanowienie znak: ZS.224.68.2018.MW z dnia 5 marca 2018 r.
  4. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy – uzgodnienie pozytywne – postanowienie znak: PZD.DT.P.4450.2018 z dnia 8 marca 2018 r.
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 


 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu