ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-16 08:46:19 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-16 08:46:22 przez Paulina Maksym

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                                                                Nidzica, 13 kwietnia 2018 r.
TI.6733.3.2018
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
zakończono postępowanie administracyjne i wydano w dniu 13 kwietnia 2018 r. decyzję
nr 1/P/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na:
 
przebudowie odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. działki 72 wraz z jej odwodnieniem na działkach o nr ew. 40/4, 63/2, 72 i 3408/1 w obrębie Piotrowice, gmina Nidzica.
 
W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu tj. 800-1600 (poniedziałek), 730-1530 (wtorek-piątek) w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu