Wykaz nieruchomości przeznaczonej do... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Leśna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 08:59:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 09:07:31 przez Paulina Maksym

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 1224/2018
Burmistrza Nidzicy z dnia 13 czerwca 2018 r.
 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
 
 
Lp
Oznaczenie
nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
 
Cena w złotych
 
 
Koszty przygotowania nieruchom. do sprzedaży
 
Sprzedaż
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obręb 1
m. Nidzica,
dz. nr 305/2 o pow. 0,0059 ha,
opis użytku: B
KW OL1N/00009405/4
 
 
Nieruchomość niezabudowana, położona
w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Leśnej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa przemysłowa.
Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny, trójkątny. Nieruchomość położona na terenie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną.
 
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka położona na terenie oznaczonym symbolem
A-24MNU przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą                      z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
 
 
 
2 400,00 zł
(dwa tysiące czterysta złotych 00/100) netto.
 
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie
z przepisami ustawy
z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
 
Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży w kwocie
1 100,00 zł
(jeden tysiąc sto złotych 00/100).
 
Na własność,
w drodze bezprzetargowej,
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
 
Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i złożą stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Plac Wolności 1 w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu