Informacja o wyniku II przetargu ustnego... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 14:50:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 14:50:47 przez Paulina Maksym

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, 13 czerwca 2018 r.
 
GMKR.6845.6.2018
                                                           
 
Burmistrz Nidzicy
podaje informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
 
 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
W dniu 13 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) pok. nr 18A o godz. 1000 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.
 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Przetargiem objęto nieruchomość położoną w obrębie nr 6, m. Nidzica przy ul. Tatarskiej, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 115/9, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OL1N/00002779/7.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Powierzchnia dzierżawy: 600 m2. Opis użytku: RIVa. Przeznaczenie nieruchomości: działalność handlowo-usługowa.
 1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia   
    w przetargu: 
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
  Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosiła: 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 Najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta
  z uwagi na brak oferentów.
 2. Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca   nieruchomości:
Brak
 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu