ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1873/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Nr 2 w przypadku jego nieobecności
Nr aktu prawnego
1873/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/946/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Nidzicy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek podległych Gminie Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXV/946/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/945/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXXV/945/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/944/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXXV/944/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/943/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXV/943/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/942/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXV/942/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/941/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXV/941/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/940/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
LXXV/940/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/939/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu
Nr aktu prawnego
LXXV/939/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/938/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036
Nr aktu prawnego
LXXV/938/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LXXV/937/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXV/937/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1872/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1872/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1871/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
1871/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1870/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023
Nr aktu prawnego
1870/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1869/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1869/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1868/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1868/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1867/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1867/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1866/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
1866/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1865/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
Nr aktu prawnego
1865/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1864/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
1864/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1863/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury
Nr aktu prawnego
1863/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1862/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1862/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1861/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 28 sierpnia 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica
Nr aktu prawnego
1861/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1860/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1860/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1859/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury
Nr aktu prawnego
1859/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1858/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Nidzica wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
1858/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1857/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
1857/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1856/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
1856/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1855/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
1855/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1854/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nr aktu prawnego
1854/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji