ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6421 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 262/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr3, Załącznik Zarządzenie Nr 262/2007 Obowiązujący
6422 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 263/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia19 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 263/2007 Obowiązujący
6423 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 264/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży wraz z równoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 264/2007 Obowiązujący
6424 2007-10-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 265/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami ) na zadanie: „ Rozbiórka budynków komunalnych przy ul. Żeromskiego 14 i 14a w Nidzicy”. Zarządzenie Nr 265/2007 Obowiązujący
6425 2007-10-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa oświetlenia skateparku dz. nr 4-77/2 w Nidzicy” Zarządzenie Nr 266/2007 Obowiązujący
6426 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 267/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: wyznaczenia Zespołu Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 w Nidzicy”. Zarządzenie Nr 267/2007 Obowiązujący
6427 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 268/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: „odmulenie stawu we wsi Bartoszki.” Zarządzenie Nr 268/2007 Obowiązujący
6428 2007-10-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 269/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 Zarządzenie Nr 269/2007 Obowiązujący
6429 2007-10-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 270/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego: ” Budowa ulicy Żwirowej w Nidzicy„ . Zarządzenie Nr 270/2007 Obowiązujący
6430 2007-10-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 271 /2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na zadanie: "Remont alejek w Parku Miejskim im. Gregoroviusa w Nidzicy". Zarządzenie Nr 271 /2007 Obowiązujący
6431 2007-10-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 272/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 października 2007r w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 25/2006 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2006r. w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej wydatków, zasad gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, procedur kontroli gromadzenia środków publicznych, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat. Zarządzenie Nr 272/2007 Nieobowiązujący
6432 2007-10-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 273/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przekazaniu Sołectwu Zimna Woda do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy. Zarządzenie Nr 273/2007 Obowiązujący
6433 2007-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 274/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 Zarządzenie Nr 274/2007 Obowiązujący
6434 2007-11-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 275 /2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 05 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany w kalendarzu imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w Gminie Nidzica na rok 2007. Zarządzenie Nr 275 /2007 Obowiązujący
6435 2007-11-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 276/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 276/2007 Obowiązujący
6436 2007-11-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 277/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Załączniki: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5. Zarządzenie Nr 277/2007 Obowiązujący
6437 2007-11-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 278/07 Burmistrza Nidzicy z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Zarządzenie Nr 278/07 Obowiązujący
6438 2007-11-13 Zarządzenia Burmistrza 279/2007 z dnia 13.11.2007 <br> W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 279/2007 Zmieniony
6439 2007-11-13 Zarządzenia Burmistrza 280/2007 z dnia 13.11.2007 <br> W sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania 280/2007 Zmieniony
6440 2007-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 281/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: projektu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok. Zarządzenie Nr 281/2007 Obowiązujący
6441 2007-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 282/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: odbioru końcowego robót dotyczących budowy zadaszeń ( wiat stalowych ) na drewno opałowe przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Rozdroże, Łysakowo, Bolejny, Zagrzewo, Piotrowice, Bartoszki i Jabłonka. Zarządzenie Nr 282/2007 Obowiązujący
6442 2007-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 283/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Zarządzenie Nr 283/2007 Obowiązujący
6443 2007-11-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 284/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych zamiejskich” Zarządzenie Nr 284/2007 Obowiązujący
6444 2007-11-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 285/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Zarządzenie Nr 285/2007 Obowiązujący
6445 2007-11-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 286/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Zarządzenie Nr 286/2007 Obowiązujący
6446 2007-11-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 287/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Zarządzenie Nr 287/2007 Obowiązujący
6447 2007-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 288/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zimowe utrzymanie ulic oraz placów gminnych w mieście Nidzica”. Zarządzenie Nr 288/2007 Obowiązujący
6448 2007-11-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 289/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok Zarządzenie Nr 289/2007 Obowiązujący
6449 2007-11-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 290/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: powołania Komisji. Zarządzenie Nr 290/2007 Obowiązujący
6450 2007-11-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 291/07 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przekazania samochodu marki IRIS BUS C50 IVECO DAILY nr rejestracyjny NNI R843 dla Zespołu Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy. Zarządzenie Nr 291/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu