ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6541 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/235/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych XXIII/235/2008 Obowiązujący
6542 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/236/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/236/2008 Obowiązujący
6543 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/237/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/237/2008 Obowiązujący
6544 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/238/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/238/2008 Obowiązujący
6545 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/239/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica oddanej w użytkowanie wieczyste XXIII/239/2008 Obowiązujący
6546 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/240/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica XXIII/240/2008 Obowiązujący
6547 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/241/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Nidzica na okres 3 lat XXIII/241/2008 Nieobowiązujący
6548 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/242/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznyc XXIII/242/2008 Obowiązujący
6549 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/243/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXIII/243/2008 Obowiązujący
6550 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/244/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie odwołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/244/2008 Obowiązujący
6551 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/245/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie powołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/245/2008 Obowiązujący
6552 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/246/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica XXIII/246/2008 Nieobowiązujący
6553 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/247/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi XXIII/247/2008 Obowiązujący
6554 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/248/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji XXIII/248/2008 Zmieniony
6555 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/249/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIV/249/2008 Obowiązujący
6556 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/250/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy XXIV/250/2008 Obowiązujący
6557 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/251/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/251/2008 Obowiązujący
6558 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/252/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/252/2008 Obowiązujący
6559 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/253/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/253/2008 Obowiązujący
6560 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/254/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica: Etap I Nr 1528 N Witramowo - Łyna - dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w lokalizacji od km 11+756 do km 20+029,61, Nr 1264 N Leszcz-Moczysko w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracowaniem projektu budowlanego" XXIV/254/2008 Obowiązujący
6561 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/255/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica XXIV/255/2008 Obowiązujący
6562 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/256/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie regulaminu użytkowania placów zabaw XXIV/256/2008 Obowiązujący
6563 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/257/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Rejonu S Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZ0) Działdowo w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 XXIV/257/2008 Obowiązujący
6564 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/258/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy XXIV/258/2008 Obowiązujący
6565 2008-03-19 Zarządzenia Burmistrza 371/2008 z dnia 19.03.2008 <br> W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 rok 371/2008 Obowiązujący
6566 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 315/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 315/2008 Zmieniony
6567 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 316/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 316/2008 Obowiązujący
6568 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 317/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmian do Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 15/2006 z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego na obszarze kraju 317/2008 Obowiązujący
6569 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 318/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 280/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania 318/2008 Obowiązujący
6570 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 319/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Nidzica 319/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu