ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6571 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/215/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie zwolnienia osób posiadających status bezrobotnych z opłaty dotyczącej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej XXII/215/2008 Obowiązujący
6572 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/216/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Likusy, gmina Nidzica XXII/216/2008 Uchylony
6573 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/217/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeźno Łyńskie, gmina Nidzica XXII/217/2008 Uchylony
6574 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/218/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łysakowo, gmina Nidzica XXII/218/2008 Uchylony
6575 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/219/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej w Tatarach, gmina Nidzica XXII/219/2008 Obowiązujący
6576 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008<br> W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Nidzica XXII/220/2008 Obowiązujący
6577 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/221/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXII/221/2008 Obowiązujący
6578 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/222/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXII/222/2008 Obowiązujący
6579 2008-07-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/223/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie programu gospodarczego w zakresie rozwoju urządzeń oświetlenia drogowego XXII/223/2008 Obowiązujący
6580 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/224/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej" XXII/224/2008 Obowiązujący
6581 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/225/2008 z dnia 24.04.2008 <br> W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla ziemi nidzickiej" XXII/225/2008 Obowiązujący
6582 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/226/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIII/226/2008 Obowiązujący
6583 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/227/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego wnoszonego przez Gminę Nidzica do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nidzicy XXIII/227/2008 Obowiązujący
6584 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/228/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nidzica na 2008 rok XXIII/228/2008 Obowiązujący
6585 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/229/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy XXIII/229/2008 Zmieniony
6586 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/230/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego XXIII/230/2008 Obowiązujący
6587 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/231/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2007 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza XXIII/231/2008 Obowiązujący
6588 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/232/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Nidzicy XXIII/232/2008 Obowiązujący
6589 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/233/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nidzica - UCHYLONA XXIII/233/2008 Uchylony
6590 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/234/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Nidzica XXIII/234/2008 Obowiązujący
6591 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/235/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych XXIII/235/2008 Obowiązujący
6592 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/236/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/236/2008 Obowiązujący
6593 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/237/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/237/2008 Obowiązujący
6594 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/238/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą XXIII/238/2008 Obowiązujący
6595 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/239/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica oddanej w użytkowanie wieczyste XXIII/239/2008 Obowiązujący
6596 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/240/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica XXIII/240/2008 Obowiązujący
6597 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/241/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Nidzica na okres 3 lat XXIII/241/2008 Nieobowiązujący
6598 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/242/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznyc XXIII/242/2008 Obowiązujący
6599 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/243/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy XXIII/243/2008 Obowiązujący
6600 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/244/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie odwołania redaktora naczelnego "Głosu Nidzickiego" XXIII/244/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu