Akty prawne - Urząd Miejski w Nidzicy
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6631 2008-05-29 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/248/2008 z dnia 29.05.2008 <br> W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji XXIII/248/2008 Zmieniony
6632 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/249/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok XXIV/249/2008 Obowiązujący
6633 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/250/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie nadania statutu Nidzickiemu Ośrodkowi Kultury w Nidzicy XXIV/250/2008 Obowiązujący
6634 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/251/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/251/2008 Obowiązujący
6635 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/252/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/252/2008 Obowiązujący
6636 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/253/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/253/2008 Obowiązujący
6637 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/254/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lipowo Kurkowskie-Łyna-Nidzica: Etap I Nr 1528 N Witramowo - Łyna - dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w lokalizacji od km 11+756 do km 20+029,61, Nr 1264 N Leszcz-Moczysko w lokalizacji od km 25+741 do km 26+146,17 wraz z opracowaniem projektu budowlanego" XXIV/254/2008 Obowiązujący
6638 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/255/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica XXIV/255/2008 Obowiązujący
6639 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/256/2008 z dnia 26.06.2008 W sprawie regulaminu użytkowania placów zabaw XXIV/256/2008 Obowiązujący
6640 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/257/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie przystąpienia Gminy Nidzica do Rejonu S Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZ0) Działdowo w zakresie realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 XXIV/257/2008 Obowiązujący
6641 2008-06-26 Uchwały Rady Miejskiej XXIV/258/2008 z dnia 26.06.2008 <br> W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy XXIV/258/2008 Obowiązujący
6642 2008-03-19 Zarządzenia Burmistrza 371/2008 z dnia 19.03.2008 <br> W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2007 rok 371/2008 Obowiązujący
6643 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 315/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 315/2008 Zmieniony
6644 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 316/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 316/2008 Obowiązujący
6645 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 317/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmian do Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 15/2006 z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego na obszarze kraju 317/2008 Obowiązujący
6646 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 318/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nidzicy Nr 280/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Gminy Nidzica oraz ustalenia regulaminu jej działania 318/2008 Obowiązujący
6647 2008-01-02 Zarządzenia Burmistrza 319/2008 z dnia 02.01.2008 <br> W sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Nidzica 319/2008 Obowiązujący
6648 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 320/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 320/2008 Obowiązujący
6649 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 321/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie przygotowania układu wykonawczego budżetu Gminy Nidzica w 2008 roku 321/2008 Obowiązujący
6650 2008-01-04 Zarządzenia Burmistrza 322/2008 z dnia 04.01.2008 <br> W sprawie regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica 322/2008 Obowiązujący
6651 2008-01-08 Zarządzenia Burmistrza 323/2008 z dnia 08.01.2008 <br> W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie: "Budowa sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Nidzicy" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy 323/2008 Nieobowiązujący
6652 2008-01-10 Zarządzenia Burmistrza 324/2008 z dnia 10.01.2008 <br> Zmieniające Zarządzenia Burmistrza Nidzicy: Nr 279/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, Nr 304/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku i Nr 315/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 324/2008 Obowiązujący
6653 2008-01-11 Zarządzenia Burmistrza 325/2008 z dnia 11.01.2008 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej" 325/2008 Obowiązujący
6654 2008-01-14 Zarządzenia Burmistrza 326/2008 z dnia 14.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych powoływanych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 326/2008 Nieobowiązujący
6655 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 327/2008 z dnia 15.01.2008 W sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 327/2008 Zmieniony
6656 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 328/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nidzicy 328/2008 Obowiązujący
6657 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 329/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji zadań obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Nidzica w 2008 roku 329/2008 Obowiązujący
6658 2008-01-15 Zarządzenia Burmistrza 330/2008 z dnia 15.01.2008 <br> W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nidzica w 2008 roku 330/2008 Obowiązujący
6659 2008-01-16 Zarządzenia Burmistrza 331/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie powołania Komisji Przetargowej 331/2008 Obowiązujący
6660 2008-01-16 Zarządzenia Burmistrza 332/2008 z dnia 16.01.2008 <br> W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok 332/2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu